Evaluation of the distribution of iodine tablets

Evaluation of the distribution of iodine tablets

Go to abstract

Samenvatting

Bij een kernongeval kunnen stoffen vrijkomen die zich via de lucht verspreiden, zoals radioactief jodium. Dit kan schildklierkanker veroorzaken bij kinderen en jongvolwassenen. Jodiumtabletten beschermen tegen dit effect. In het najaar van 2017 heeft de rijksoverheid in Nederland jodiumtabletten verspreid onder inwoners die binnen een afstand van 100 kilometer tot een kerncentrale wonen. Het gaat om mensen tot en met 40 jaar, en ouders van kinderen tot 18 jaar. Zij hebben zo de tabletten in huis voor het geval zich een ernstig stralingsongeval voordoet waarbij radioactief jodium vrijkomt. Bijna 80 procent van de doelgroep zegt de tabletten te hebben ontvangen. Meer dan 70 procent weet na een jaar nog waar ze de tabletten hebben opgeborgen. De begeleidende informatiebrief was volgens de meeste ontvangers duidelijk (89 procent). Zestig procent van de deelnemers zegt instructies van de overheid af te wachten als er een kernongeval plaatsvindt. Maar ze zullen dat niet altijd doen: ongeveer 30 procent zegt bij een kernongeval het gebied direct te verlaten. De helft zou zijn kind meteen een tablet laten innemen, dus zonder een bericht van de overheid af te wachten. Niet veel mensen waren op de hoogte van de begeleidende informatiecampagne van de overheid (zoals tv-spotjes) waarom zij de jodiumtabletten ontvingen. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 4900 personen (binnen en buiten het gebied waarin de jodiumtabletten zijn verspreid) van het RIVM. Zij vulden in december 2017 een lijst in met vragen of de tabletten zijn ontvangen, en of de begeleidende informatie duidelijk was. Ook is gevraagd of mensen vertrouwen hebben in de overheid en de veiligheidsmaatregelen. In december 2018 vulde 60 procent van hen nog een keer een vragenlijst in.

Abstract

A serious accident with a nuclear reactor can lead to the release of radioactive iodine. If this is inhaled, children in particular have a greater risk of developing thyroid cancer. However, the timely intake of an iodine tablet will prevent the body absorbing radioactive iodine. In order to be prepared for such an accident, in 2017 iodine tablets have been distributed in the Netherlands to people up to 40 years and people with children under 18 years old of age who live up to 100 kilometers from a nuclear power plant. In this way, tablets are immediately available to them, should there be a release of radioactive iodine.

Almost 80 percent of the target group states to have received the tablets. A year after the distribution, over 70 percent remembers where they have stored their tablets. The provided information was clear to most of the recipients (89 percent).

60 percent of the respondents states to wait for instructions from the government in case of a nuclear accident. However, their intention might be different: approximately 30 percent says to immediately leave the area in case of a nuclear accident. 50 percent would have their child take a tablet, no matter if the government has indicated to do so. Not many people were aware of the general information campaign of the government on the distribution of iodine tablets.

These results are based on a survey amongst over 4900 people (living within and outside the target area of iodine distribution). Respondents filled in questionnaires in december 2017, containing questions on the reception of the iodine tablets, the comprehensibility of information, and the trust in the government and the safety measures. In December 2018, 60 percent of the respondents filled in and returned a second questionnaire.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1270 kb