Evaluation of ‘Let’s go outside for tasty food’ Rounds 2, 3 and 4 of the promotional scheme ‘Learning to eat healthily from a young age’, school years 2019–2022

Evaluation of ‘Let’s go outside for tasty food’ Rounds 2, 3 and 4 of the promotional scheme ‘Learning to eat healthily from a young age’, school years 2019–2022

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) wil kinderen en jongeren via het onderwijs vaker in aanraking brengen met gezonde en duurzame voeding. Het wil hen zo op een praktische manier leren gezonde en duurzame keuzes te maken. LNV heeft daarvoor de stimuleringsregeling Jong Leren Eten ‘Lekker naar buiten!’ opgezet. Sinds 2018 kunnen scholen uit het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs elk schooljaar hieraan deelnemen.

Uit een evaluatie van het RIVM blijkt dat scholen veel belangstelling hebben voor de regeling en positief erover zijn. De belangrijkste reden om mee te doen, is dat de activiteiten aansluiten bij bestaande wensen van de scholen om aandacht aan dit onderwerp te besteden. De regeling maakt het mogelijk deze wensen uit te voeren, vooral als daarvoor nog niet genoeg geld is. Scholen konden activiteiten kiezen binnen drie categorieën: ‘moestuinieren’, ‘koken’ en ‘excursies en gastlessen’. Voor ‘moestuinieren’ en ‘koken’ was de belangstelling het grootst.

Tijdens drie schooljaren hebben 2.273 scholen de bijdrage aangevraagd. 1.177 scholen hebben die ontvangen, omdat er een maximum bedrag voor de regeling was. Hiermee zijn 156.280 leerlingen en studenten bereikt. De meeste scholen deden de activiteiten samen met andere organisaties. Dat waren vooral organisaties en bedrijven uit de buurt, zoals centra van natuur- en milieueducatie (NME), boerderijen, restaurants of winkels. Gemiddeld 91 procent van de deelnemende scholen blijft na afloop van de regeling aandacht geven aan voeding.

Per schoollocatie konden scholen maximaal 2.000 euro krijgen om de activiteiten uit te voeren. Gemiddeld hebben de schoollocaties per ronde 1.760 euro aangevraagd. Volgens de meeste scholen dekte deze bijdrage de kosten voor de activiteiten. Tijdens de geëvalueerde drie schooljaren heeft de stimuleringsregeling 2,3 miljoen euro gekost. Dit is vooral besteed aan de activiteiten. Een klein deel was nodig om de regeling te ontwikkelen en uit te voeren.

Abstract

The Dutch Ministry of Nature, Agriculture and Food Quality (LNV) wants schools to bring children and young people into contact with healthy and sustainable eating more often. The objective is to teach them to make healthy and sustainable choices in a practical way. To achieve this, LNV has set up a promotional scheme ‘Learning to eat healthily from a young age: Let’s go outside for a tasty food!’. Primary, special education, secondary and senior secondary vocational education schools have been able to take part in this scheme every school year since 2018.

An evaluation by RIVM shows that schools are highly interested in the scheme and have a positive opinion about it. The main reason for schools to take part is that the activities dovetail with their existing objectives. The grant money makes it possible to take part in these activities, particularly when there is a shortage of own funds. In the period under evaluation, schools were able to take part in activities from three categories: ‘vegetable gardening’, ‘cooking’ and ‘field trips and guest lessons’. The activities that schools were most interested in were ‘vegetable gardening’ and ‘cooking’.

Over the course of three school years, 2,273 schools applied for a grant. Due to a maximum budget of the scheme, 1,177 schools were successful in receiving the grant. This is equivalent to 156,280 pupils/students. Most schools took part in activities in collaboration with other organisations. These were mostly organisations and businesses from the local area, such as nature and environmental education centres, farms, restaurants and shops. An average of 91 per cent of participating schools continued to devote attention to healthy eating after taking part.

To take part in the activities, each school could apply for up to 2,000 euros in grant money per location. On average, the schools applied for 1,760 euros each round. Most schools testified that this grant money was enough to cover the costs of the activities. The cost of the promotional scheme for the three school years under evaluation was 2.3 million euros. Most of this money was spent on undertaken activities, with only a small percentage going towards developing and implementing the scheme.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2062 kb