Go to abstract

Samenvatting

Via internet zijn steeds meer testen beschikbaar waarmee mensen zelf kunnen testen of ze een seksueel overdraagbare aandoening (soa) hebben. Er zijn twee soorten: de zogeheten thuistesten die mensen thuis kunnen doen (zoals een zwangerschapstest) en laboratoriumtesten waarvoor ze zelf een monster afnemen en naar een laboratorium sturen voor een diagnose. Het aanbod op websites varieert sterk, ook in prijs, wat tevens geldt voor de inhoud en kwaliteit van de informatie. Een goede soa-test en een correcte behandeling zijn belangrijk voor de individuele gezondheid én de bestrijding van soa. Daarom is de informatievoorziening op de website van het product heel belangrijk om consumenten een goede keuze te kunnen laten maken over de aankoop van een test en die test op de goede manier te gebruiken. Ook is het van belang dat ze weten wat ze moeten doen als de testuitslag een soa aangeeft (behandeling, partnerwaarschuwing). Het RIVM onderzocht de kwaliteit en informatievoorziening van websites met chlamydia-testen, omdat die veel op internet worden aangeboden. Hieruit bleek dat de betrouwbaarheid van thuistesten voor chlamydia vaak niet is aangetoond. Ook is de informatievoorziening op de websites van dit type test minder goed dan bij laboratoriumtesten. De laboratoriumtesten zijn doorgaans betrouwbaar; de informatievoorziening is beter dan bij thuistesten, maar voldoet nog niet altijd. Een aantal aanbieders van laboratoriumtesten voldeed aan de criteria waarop ze werden geëvalueerd door het RIVM. Twee punten waren hierbij essentieel: een bewezen betrouwbaarheid met een sensitiviteit en specificiteit van meer dan 95 procent en een duidelijk online-advies wat mensen kunnen doen als de testuitslag een soa aangeeft.

Abstract

Through the Internet, an increasing number of websites offer self-tests which can be used by people to test themselves for sexually transmitted infections (STI). Two types of tests exist: the so-called home tests that people can do at home completely (similar to a pregnancy test), and laboratory tests for which they collect a self-sample at home and send it to a laboratory for diagnosis. The self-test websites vary widely in products and prices, but also in content and quality of information. Good quality STI tests and appropriate treatment are important for individual health and in the fight against STIs. Therefore, the information on the website of testproducts is very important for consumers to make a good choice before buying a test and using it properly. It is also important to know what to do when the test result indicates the presence of an STI (treatment, partner notification). RIVM investigated the quality and information of websites offering chlamydia tests because these are most frequently offered on the Internet. The study showed that often the reliability of home tests for chlamydia is not demonstrated. Also, the information on the websites for these type of tests is less complete than on websites offering laboratory tests. The laboratory tests tend to be more reliable. The information provided is better than for home tests, but can still be improved. A number of suppliers of laboratory tests meet the criteria used by the RIVM to evaluate the websites. Two points were essential: a proven reliability with a sensitivity and specificity above 95 per cent, and a clear online advice what people should do when a test result indicates an STI diagnosis.

Resterend

Grootte
296KB