Evaluation of source tracing and contact investigation for tuberculosis patients in the Netherlands 2017–2021

Evaluation of source tracing and contact investigation for tuberculosis patients in the Netherlands 2017–2021

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft voor het eerst vijf jaar bron- en contactonderzoek (BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek)) naar tuberculose geëvalueerd. Het heeft deze taak overgenomen van het KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds. De evaluatie gaat over de bron- en contactonderzoeken die van 2017 tot en met 2021 zijn gedaan. De evaluatie bevestigt dat dit soort onderzoek een goede manier is om tuberculose vroeg op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen.

De infectieziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie en kan besmettelijk zijn. Om te kunnen voorkomen dat anderen besmet raken, is tuberculose meldingsplichtig. Na een melding kunnen patiënten met tuberculose of een tuberculose-infectie onder andere met een bron- of contactonderzoek worden opgespoord. Hiervoor onderzoekt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) mensen in de omgeving van de patiënt, zoals gezinsleden of huisgenoten.

Als iemand besmet is met de tuberculosebacterie maar nog geen tuberculose heeft, heet dat een tuberculose-infectie. Deze persoon kan op termijn wel ziek worden. Door mensen met een tuberculose-infectie op te sporen en te behandelen, kan worden voorkomen dat ze tuberculose krijgen. Ook kan hiermee worden voorkomen dat ze andere mensen besmetten.

In de onderzochte periode is bij 64 procent van de tuberculosepatiënten (2303 mensen) een of meer contacten onderzocht. Dat waren in totaal 25.702 contacten; gemiddeld 11 mensen per bron- en contactonderzoek. Bij 98 procent van deze contacten is gekeken of ze een tuberculose-infectie hebben.

Van de onderzochte contacten hadden in totaal 205 (0,8 procent) personen de ziekte tuberculose. Alle mensen met tuberculose zijn met een behandeling begonnen en 93 procent van hen maakte deze af. In totaal hadden 2541 (10,1 procent) van de onderzochte contacten een tuberculose-infectie. Van deze contacten begon 87 procent met een behandeling en 87 procent van hen maakte deze af.

Het hoogste percentage besmettingen is gevonden bij nauwe contacten van patiënten met de meest besmettelijke vorm van longtuberculose: 2,0 procent had tuberculose en 19,3 procent een tuberculose-infectie.

Abstract

For the first time, RIVM has evaluated five years of tuberculosis (TB) source tracing and contact investigation. This task was transferred to RIVM from the KNCV Tuberculosis Foundation. The evaluation covered source tracing and contact investigations conducted from 2017 until 2021. It confirmed that source tracing and contact investigation is an effective approach to detect TB at an early stage and prevent the spread of the disease.

TB is an infectious disease caused by a bacterium and notifiable. After notification, municipal health services will investigate people in close contact with the patient, such as family or household members. This allows the identification of people with TB (disease) or a TB infection.

People who are infected with the bacterium but who have not developed TB yet can eventually become ill. Identifying people with a TB infection and treating them, prevents progression to TB and reducing the risk of spreading the disease.

Over the period under review, source tracing and contact investigation was done in 64 percent of TB patients (2,303 people) with one or more contacts investigated. This involved a total of 25,702 contacts, averaging 11 people per source and contact investigation. Out of these contacts, 98 percent were tested for a TB infection.

A total of 205 contacts (0.8 percent) had TB. All contacts with TB cases started treatment, with 93 percent completing the treatment successfully. A total of 2,541 contacts (10.1 percent) had a TB infection. Of these contacts, 87 percent started treatment and 87 percent completed it. The highest infection rates were found among close contacts of patients with highly contagious (smear-positive) pulmonary TB: 2.0 percent had TB, and 19.3 percent had a TB infection.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1046 kb