Voedselconsumptie in Nederland en de determinanten hiervan : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.'

Voedselconsumptie in Nederland en de determinanten hiervan : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.'

Go to abstract

Samenvatting

Het Nederlandse voedingspatroon en de determinanten daarvan Dagelijks eet een gemiddelde Nederlander 1 kilo en drinkt hij of zij 2 liter, verdeeld over ontbijt, lunch en diner, en 4 tussendoormomenten. Per persoon consumeren we gemiddeld zo'n 350 gram zuivel, 100 gram vlees(producten), 125 gram groente en 125 gram fruit en noten per dag. Vanaf de jaren 50 tot de jaren negentig is de vleesconsumptie toegenomen. Sinds de jaren negentig is de vleesconsumptie licht gedaald, maar nog steeds hoger dan in de jaren vijftig. Nu is ruim een kwart van het eten en 10% van het drinken van dierlijke oorsprong. Het RIVM heeft de voedselconsumptie, en factoren die de voedselconsumptie beïnvloeden in kaart gebracht. In de laatste decennia, is het aantal verschillende voedingsmiddelen toegenomen, komen voedingsmiddelen uit de hele wereld, eten we meer bewerkt voedsel en minder basisvoedingsmiddelen. We kopen voedingsmiddelen vaker in supermarkten en besteden minder tijd aan voedselbereiding. Er zijn kleine maar groeiende groepen consumenten die bewust kiezen om gezond of duurzaam te eten. Consumenten maken de meeste voedselkeuzes gebaseerd op routine en gewoonte. Kennis en motivatie spelen een relatief kleine rol bij voedselkeuze. Bij de motivatie om veilig, gezond en duurzaam te eten, gaat de consument bovendien uit van de eigen perceptie, die niet altijd overeen komt met de wetenschappelijke consensus. Naast gewoonten, kennis en motivatie, spelen de sociale en fysieke omgeving een rol. Het alom en altijd aanwezige voedselaanbod in de directe omgeving is sterk bepalend voor de voedselkeuze. Dit rapport is een achtergrondstudie voor de rapportage 'Wat ligt op ons bord? Gezond, veilig en duurzaam eten in Nederland' van het RIVM die op 24 januari 2017 is verschenen. Hierin worden de aspecten van gezond, veilig en ecologisch duurzaam voedsel geïntegreerd weergegeven.

Abstract

Dutch consumers eat on average 1 kilo of foods and drink 2 liters of beverages daily, divided into breakfast, lunch and dinner, and 4 in between moments. Per person, we consume an average of about 350 grams of milk, 100 grams of meat (products), 125 grams of vegetables and 125 grams of fruit and nuts per day. From the fifties meat consumption has increased up to the nineties. Then the meat consumption fell slightly, but is still higher than in the fifties. Now, more than a quarter of the foods and 10% of the beverages are of animal origin. RIVM mapped food consumption of the Dutch population, and factors affecting food consumption.

In recent decades, the variety of the food supply increased, foods come from around the world, we eat more processed foods and less basic foods. Increasingly, we buy food in supermarkets and spend less time on food preparation. There are small but growing groups of consumers who choose to eat healthy or sustainable.

Consumers make most food decisions based on routine and habit. Knowledge and motivation play a relatively minor role in food choice. When safety, health and sustainability play a role in food choices, it is the value as perceived by the consumer that is considered. This is not always in line with the scientific consensus. Besides habits, knowledge and motivation, the social and physical environment play a role. The ubiquitous and ever-present food supply in the immediate environment strongly influences the food choices.

This report is a background study for the 2017 report, "What is on our plate? Safe, healthy, and sustainable diets in the Netherlands" which was published on the 24th of January 2017. In this report, healthy, safety and sustainability aspects of food are integrated.

Overig

Grootte
2.38MB