Go to abstract

Samenvatting

Voor het sorteeronderzoek van het RIVM wordt drie maal per jaar in vijf wijken van vier gemeenten op representatieve wijze huishoudelijk afval ingezameld. Door de keuze van de gemeenten en de wijken waarin de monsterneming plaatsvindt, is getracht een gemiddeld beeld van het Nederlandse zakkenafval te verkrijgen. Jaarlijks wordt door het RIVM van een wijk het zakkenvuil fysisch en chemisch onderzocht. Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd aan zakkenvuil, dat in 1987 was ingezameld in Amsterdam (oude stadswijk). Uit het onderzoek blijkt dat in 1 kg nat zakkenvuil circa 4 mg As, 2 mg Cd, 100 mg Cr, 230 mg Pb en 3 mg Sb bevat. Deze waarden zijn van dezelfde orde van grootte als de gehalten die in 1986 werden gemeten in zakkenvuil in Arnhem. Voorts verschaft het rapport informatie over de concentraties van de metalen Be, Co, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, V, Ag en Zn en de calorische waarden van de afzonderlijke componenten.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB