Samenvatting

Het RIVM volgt vanaf 2024 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) de ontwikkelingen rond het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in de GALA-monitor. Als onderdeel van deze monitor is een steekproef van 60 gemeentelijke plannen van aanpak geanalyseerd die zijn ingediend in het kader van de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026, ook wel ‘de Brede SPUK’ genoemd. De Brede SPUK stelt gemeenten in staat om bestaand beleid te intensiveren en om nieuwe initiatieven te starten en nieuwe samenwerkingen te initiëren. De resultaten van de analyse geven een eerste beeld van de ambities van gemeenten voor de doorontwikkeling van lokaal beleid in relatie tot de diverse afspraken die zijn vastgesteld in het GALA. De informatie uit deze verkennende analyse vormt daarmee het vertrekpunt van de GALA-monitor.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
349 kb