Insight in outcomes, utilization and medical spending of maternity care and the first experiences with bundled payments

Insight in outcomes, utilization and medical spending of maternity care and the first experiences with bundled payments

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland zijn de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. Aanleiding waren de relatief hoge sterftecijfers rond geboortes in Nederland. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 gezamenlijk worden gecontracteerd in één zogenoemd integraal bekostigingscontract. Deze nieuwe bekostiging vraagt om organisatorische veranderingen, waaronder de vorming van een integrale geboortezorg organisatie (igo). Hier zijn de zorgaanbieders zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, en een ziekenhuis in ondergebracht. In de bestaande bekostigingssystematiek vergoeden de zorgverzekeraars de onderdelen van de zorg rondom zwangerschap en geboorte afzonderlijk aan de verschillende zorgaanbieders. Per 1 januari 2017 hebben zes igo's vrijwillig integrale-bekostigingscontracten gesloten met zorgverzekeraars. Als nulmeting heeft het RIVM de gezondheid, verrichtingen en zorguitgaven van de geboortezorg in kaart gebracht in de periode voorafgaand aan de overstap naar integrale bekostiging (2015-2016). Uit dit onderzoek blijkt dat de uitgaven aan de geboortezorg voor de igo's in deze periode iets lager lijken te zijn (ongeveer 180 euro per zwangerschap minder) dan in de regio's die niet zijn overgestapt in 2017. Verder verschillen de igo's van de overige regio's, in de periode voorafgaand aan de overstap in de zorg die zij leverden: meer ruggenprikken (25% versus 21%) en minder keizersneden (14% versus 16%)- de beschikbaarheid van ruggenprikken en zo min mogelijk keizersnedes zijn positieve graadmeters voor de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind. Wat de gezondheid van moeder en kind betreft zijn er geen verschillen gevonden. De partijen die bij de igo's zijn betrokken, zijn positief over het integrale tarief. Het levert in hun regio een intensievere, meer gestructureerde samenwerking tussen de zorgverleners op. Ook is de samenwerking minder vrijblijvend dan voorheen. Wel is het een zeer complexe en tijdrovende klus om de integrale bekostiging in te voeren. Specifieke kennis blijft nodig op organisatorisch, fiscaal en financieel vlak. Het RIVM monitort de komende jaren in opdracht van het ministerie van VWS de overgang naar integrale bekostiging in de geboortezorg. In 2020 wordt een eindrapport gepubliceerd, waarvoor de gegevens uit onderliggend onderzoek als nulmeting dienen.  

Abstract

In recent years, various policies have been implemented to improve quality of maternity care and collaboration between maternity care providers aiming to lower the relatively high mortality rates in the Netherlands. Currently, within the existing payment model, providers are paid on a fee-for-service basis. In 2017, a voluntary payment reform was implemented to enhance the collaboration between care providers. The new payment model, a bundled payment model, includes all antenatal and perinatal care services delivered by midwives, obstetricians and maternity care assistance providers. The bundled payment model leads to a new provider-led entity, the integrated maternity care organization (imco) in which community midwives, obstetricians, a hospital and in most cases maternity care assistance providers (in Dutch: kraamzorgorganisaties) participate. <br> <br>Per 1 January 2017, six imco's have signed a bundled payment contract. We performed a baseline measurement in which we examined whether these six regions differed in terms of health outcomes, utilization and medical spending from the other regions in the period before the introduction of the bundled payments. This study showed that - corrected for case-mix - the six regions that have adopted the bundled payment model had lower birth care spending levels as compared to the other regions in the years before the implementation of the bundled payment model. On average the regions had about €180 (3.5%) lower expenditures per pregnancy in 2015 and 2016. Furthermore, future imco's executed more epidurals (25% vs. 21%), yet less C-sections (14% vs. 16%). No differences in health outcomes were observed. <br> <br>In interviews, all maternity care providers and managers reported a positive attitude towards working with the bundled payments model. The bundled payment has led to a more intense, more structured and less informal collaboration between the different providers in their region. The interviewees mentioned that the implementation was complex and time-consuming and there still is a need for in-depth knowledge regarding governance, taxes and finance. <br> <br>In the coming years, the National Institute for Public Health and the Environment will monitor developments regarding payment models for maternity care. A final report will be published in 2020. <br>

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
3627