2020 Noise monitor. Measurement and validation of noise production by motorways and railways

2020 Noise monitor. Measurement and validation of noise production by motorways and railways

Go to abstract

Samenvatting

De weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, berekenen sinds 2013 elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst met metingen deze berekeningen. Dit is verplicht voor de Wet milieubeheer.

De Geluidmonitor 2020 vergelijkt de gemeten en berekende geluidniveaus op rijks- en spoorwegen van het jaar 2019. De gemeten geluidniveaus langs rijkswegen lagen in 2019 gemiddeld bijna 3 decibel hoger dan de berekende waarden. Dit verschil was in 2019 iets groter dan in eerdere jaren. De verwachting dat auto’s op rijkswegen minder geluid zouden maken door het gebruik van stillere banden sinds 2016, komt daarmee nog niet uit. Een andere verklaring van het relatief grote verschil kan zijn dat bij de meetlocaties ouder asfalt ligt dan op de meeste andere plaatsen in Nederland. Ouder asfalt geeft meer geluid.

Langs het spoor waren de gemeten en berekende geluidniveaus gemiddeld hetzelfde in 2019. Dit beeld is hetzelfde als tussen 2013 en 2018. Wel kan per traject, zowel bij rijks- als spoorwegen, het verschil tussen de berekende en gemeten geluidniveaus variëren.

De Geluidmonitor 2020 geeft ook de resultaten van de metingen van 2020. De maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 hebben invloed gehad op het gemeten geluid. Door bijvoorbeeld thuiswerken, de avondklok en aangepaste dienstregeling op het spoor reden er minder auto’s op de weg en minder treinen. Ook ging in 2020 de maximumsnelheid overdag op alle Rijkswegen naar 100 km per uur. Daardoor was er minder geluid. Hoe dat precies uitpakt in vergelijking met berekeningen over 2020 wordt in de volgende geluidmonitor duidelijk.

De weg- en spoorbeheerder maken de berekeningen over 2020 in de tweede helft van 2021 openbaar. Deze worden in de volgende geluidmonitor vergeleken met de gemeten geluidniveaus in 2020. De Geluidmonitor 2021 verschijnt in 2022.

Abstract

Since 2013, the road authority, Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management), and the rail authority, ProRail, have annually calculated the noise levels produced by road and rail traffic. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) annually conducts measurements to verify these calculations. Both this validation and the calculations are mandatory under the Environmental Management Act.

In the 2020 Noise Monitor, the noise levels measured and calculated for motorways, and railways in 2019 were compared to each other. In 2019, the actual noise levels measured along motorways were on average 3 decibels higher than the calculated levels. This difference is slightly larger than in the years prior to 2019. Therefore, the expected reduction of noise levels from cars on motorways due to the use of quieter tyres has not yet materialised. This may be caused in part by the fact that the road sections at the measurement locations have older asphalt than most other roads in the Netherlands. Older asphalt produces more noise.

On average, the actual noise levels measured along railways corresponded to the calculated levels in 2019. This result is the same as in the period between 2013 and 2018. However, for both motorways and for railways, the difference between the calculated and measured noise levels can vary between sections.

The measures introduced due to the SARS-CoV-2 outbreak in 2020 had an impact on the measured noise levels. This is evident in the measurements for 2020. Due to measures such as working from home, the curfew and adjusted train timetables, there were fewer cars on the roads and fewer trains in service, resulting in less noise. The speed limit on motorways was also reduced to 100 km/h during the daytime in 2020. How exactly this compares to calculations for 2020 will become clear in the next Noise Monitor.

The road and rail authorities will publish the calculations for 2020 in the second half of 2021. In the 2021 Noise Monitor, these calculations will be compared to the noise levels measured in 2020. This Noise Monitor will be published in 2022.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2417 kb