2022 Noise Monitor. Measurement and validation of noise levels from motorways and railways

2022 Noise Monitor. Measurement and validation of noise levels from motorways and railways

Go to abstract

Samenvatting

De weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, berekenen sinds 2013 elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst als onafhankelijke partij deze berekeningen met metingen. Dit is verplicht in het kader van de Wet milieubeheer.

De Geluidmonitor 2022 vergelijkt de gemeten geluidniveaus op rijks- en spoorwegen voor het jaar 2021. Voor hoofdspoorwegen is in 2021 gemiddeld 0,5 decibel meer gemeten dan berekend. Voor rijkswegen is dit 2,7 decibel. Vanwege dit grote verschil, dat al jaren is te zien, zijn de rekenregels voor rijkswegen aangepast zodat ze meer overeenkomen met de werkelijkheid. De belangrijkste verandering is dat de lang toegepaste compensatie voor stille banden in de berekeningen vervalt. Stille banden hebben het geluid minder laten dalen dan verwacht. Deze nieuwe rekenregels gaan gelden onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat.

Lokaal kan zowel op wegen als op het spoor het verschil tussen meten en rekenen veel groter zijn. Bij rijkswegen komt dat bijvoorbeeld vooral door de leeftijd en de conditie van het asfalt. Ouder asfalt maakt meer geluid, nieuwer asfalt minder. Bij hoofdspoorwegen kunnen het aantal treinen, het treintype en de ruwheid van het spoor lokaal voor afwijkingen zorgen.

De Geluidmonitor 2022 geeft ook de resultaten van de metingen van 2022. De berekeningen over dat jaar, die per 1 oktober 2023 beschikbaar komen, worden in de volgende geluidmonitor vergeleken met de gemeten geluidniveaus. De Geluidmonitor 2023 verschijnt in 2024.

Abstract

Since 2013, the road authority Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management) and the rail authority ProRail, make a yearly calculation of the noise produced by road and rail traffic. As an independent party, RIVM tests these calculations by using measurements, as is its statutory duty under the Environmental Management Act.

The 2022 Noise Monitor compares the noise levels measured along motorways and railways in 2021 to the calculated noise levels for that year. Along main railways lines the measured noise level in 2021was on average 0.5 dB above the calculated noise level. For motorways this was 2.7 dB. This significant difference has been noted for years. As a consequence, the rules for calculating noise from motorways have been adjusted to align more with the actual noise levels. The principal adjustment is the abolishment of the long-standing deduction for quiet tyres. These tyres have a less significant contribution to the decrease in noise levels than expected. These new calculation rules will apply under the new Environment and Planning Act, which will come into effect on 1 January 2024.

Locally, the differences between the measured and calculated noise levels along motorways and railways can be much bigger. In the case of motorways this is mainly due to the age and condition of the asphalt. The noise level for older asphalt is higher than that for newer asphalt. For the main railway lines the principal causes are the number and types of trains and the wear of the rails.

The 2022 Noise Monitor also includes the measurement results for 2022. The calculations for that year will be available by 1 October. They will be compared to the measured noise levels in the next Noise Monitor. The 2023 Noise Monitor will be published in 2024.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
6568 kb