Go to abstract

Samenvatting

De geluidbelasting bij de A12 bij Voorburg is in 2007 afgenomen. Dat komt door twee maatregelen: een verlaagde snelheid en een dubbellaags zeer open asfaltbeton (DZOAB)-deklaag. Vooral de laatste maatregel is effectief gebleken. Deze locatie is voor het eerst in de Geluidmonitor meegenomen op basis van metingen sinds juli 2005. De snelheid is in november 2005 verlaagd; de DZOAB-laag is in september 2007 aangelegd. Op de A10-West bij Amsterdam daarentegen is in 2007 1 decibel meer geluidbelasting gemeten dan het jaar ervoor. In 2006 was al gebleken dat de geluidreducerende werking van het DZOAB op deze locatie vrijwel is verdwenen. Oorzaak is waarschijnlijk de vervuiling en slijtage van dit poreuze wegdek. Het DZOAB ligt op deze locatie sinds 2001. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de RIVM-Geluidmonitor van 2007 en deels 2008. Het geluidmonitoringprogramma bestaat sinds 1999 en registreert ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer, railverkeer en luchtvaart. Voor wegverkeersgeluid zijn in 2007 metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Zeeland. Voor railverkeer is gebruikgemaakt van meetresultaten uit 2007 bij Esch, Bussum, Willemsdorp en Hakkelaarsbrug. Het Kenniscentrum Spoorweggeluid van ProRail heeft deze resultaten beschikbaar gesteld. Tot slot zijn de resultaten toegevoegd van steekproefmetingen die in 2008 zijn uitgevoerd op de Amsterdamsestraatweg te Utrecht.

Abstract

The noise levels at the A12 motorway near Voorburg have decreased in 2007. This is due to two measures taken at the site: a speed reduction, and a repaving of the road surface with a double porous asphalt layer. Especially the repaving resulted in a considerable amount of noise reduction. The results of the measurements at this location, which started in 2005, have been included for the first time in the Noise Monitor. The speed reduction was implemented in November 2005, and the repaving took place in September 2007.
At the A10 motorway near Amsterdam however, the noise level has increased with 1 decibel over the course of 2007. In 2006 it was concluded that the noise reduction of the porous asphalt layer, which was created in 2001, by now has disappeared. This is probably caused by silt up and texture wear.
These all represent the main results of an RIVM noise monitoring programme, started in 1999. This report describes results from 2007 and partly 2008. The programme is aimed at monitoring noise trends important to environmental quality, both in urban and rural areas. Noise measurements in 2007 were done at the roadway locations, A2 (Breukelen), A10 (Amsterdam), A12 (Voorburg) and N256 (Zeeland). For railway noise, use was made of measurements provided by ProRail (Kenniscentrum spoorweggeluid), made at Esch, Bussum, Willemsdorp and Hakkelaarsbrug. Finally, the Noise Monitor 2007 reports of local measurents done in 2008 at the Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

Resterend

Grootte
7.81MB