Go to abstract

Samenvatting

Het themarapport maakt deel uit van de reeks Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2002 (VTV-2002) van het RIVM. Het gaat over twee complexe terreinen van onze gezondheidzorg: geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en de rol die betrokken partijen hierbij spelen. De producenten bepalen in hoge mate de prijzen, ondanks maatregelen van overheid en verzekeraars. Geneesmiddelenproducenten geven veel geld uit aan promotie. Dit maakt artsen juist minder prijsgevoelig. Bij medische hulpmiddelen hebben artsen onvoldoende informatie om doelmatig te kunnen voorschrijven. Bij de patient bepalen naast de gezondheidstoestand ook de algemene houding en culturele achtergrond het gebruik van geneesmiddelen. Bij medische hulpmiddelen zijn behalve de medische noodzaak ook inspraak en gebruiksgemak van belang. Verwacht wordt dat zonder nieuwe beleidsmaatregelen de kosten van geneesmiddelen in de komende jaren met 11% zullen stijgen en van medische hulpmiddelen met 7%. Dit komt zowel door volume- als prijsstijgingen. De volumestijgingen zijn onder meer het gevolg van demografische, sociaal-culturele en medisch-technologische ontwikkelingen, een analyse is in het rapport opgenomen.

Abstract

The report is part of the Public Health Status and Forecast 2002 produced by the National Institute of Public Health and the Environment in the Netherlands. The report describes two complex parts of the Dutch Healthcare system: pharmaceuticals and medical devices, and the role of the stakeholders involved. Producers mainly determine the prices, despite regulation by the government and insurance companies. Pharmaceutical companies spend a lot of money to marketing. Marketing makes physicians less sensitive to price. Prescribers of medical devices often have insufficient information to prescribe the most efficient device. Besides the health status of the patient, the attitude and cultural background determine the use of pharmaceuticals. Medical need, participation, patient friendliness and social acceptance partly determine the use of medical devices. If policy remains unchanged, expenditure on pharmaceutical care will rise by 11% and expenditure on medical devices by 7% each year until 2006. This results from an increase in the number of prescriptions and a mean increase in price per prescription. These increases are due to demographic, socio-cultural developments and advances in medical technology. An analysis is given in the report.

Overig

Grootte
1.2MB