Go to abstract

Samenvatting

De gevoeligheid van personen voor een infectie met de Campylobacter-bacterie wordt voor een deel bepaald door genetische factoren. Welke genen hier specifiek voor verantwoordelijk zijn is nog niet bekend, maar waarschijnlijk spelen zij een rol in de maagzuurproductie en de immuunrespons (specifieke humorale en cellulaire immuniteit). Genetische studies in mensen kunnen inzicht geven in de gevoeligheid van individuen voor Campylobacter-infecties. Dit inzicht draagt bij aan de ontwikkeling van realistische risicoschattingsmodellen en aan het implementeren van beschermingsmaatregelen voor gevoelige groepen in de samenleving. De Campylobacter-bacterie is een belangrijke veroorzaker van bacteriele gastro-enteritis (een infectie van het maag-darmkanaal). Deze bacterie wordt vooral via voedsel overgebracht. Aangezien jaarlijks ongeveer 59.000 personen een Campylobacter-infectie krijgen, is het overheidsbeleid erop gericht om de verspreiding van de bacterie tegen te gaan. Het beleid richt zich vooral op het weren van de bacterie uit de voedselketen. Omdat de maatregelen op dit gebied tot op heden maar beperkt succesvol bleken, is het van belang risicogroepen te identificeren die extra gevoelig zijn voor de bacterie. In eerder epidemiologisch onderzoek is vastgesteld dat de gevoeligheid voor de bacterie ook een genetische achtergrond heeft. Uiteraard blijven omgevingsfactoren (hygiene, gedrag bij voedselbereiding en medicijngebruik) ook belangrijk. Het RIVM beschikt over cohorten waarin de rol van zowel genetische- als omgevingsfactoren op het ontwikkelen van een Campylobacter infectie bestudeerd kan worden.

Abstract

Genetic factors partially determine the susceptibility of an individual to Campylobacter infection. The genes that are specifically responsible for this have not been identified but probably do play a role in gastric acid production and in the immune response (specific humoral- and cell-mediated immunity). Genetic studies in humans could very well increase our understanding of an individual's susceptibility to Campylobacter infection. Insights gained in this way can contribute to the development of more realistic risk-assessment models and the implementation of effective protective measures. Campylobacter, transmitted through the food chain, is an important cause of bacterial gastro-enteritis. Because approximately 59,000 people in the Netherlands suffer every year from a Campylobacter infection, current government policy is aimed at restricting the spread of Campylobacter, mainly by eliminating the bacterium from the food chain. Extensive intervention strategies have, however, only been partly successful, making it important to define groups in the population that are extra susceptible to this pathogen. Epidemiological research has shown that susceptibility to Campylobacter is in part determined by genetic factors. However, environmental factors (e.g. kitchen hygiene, use of medication) are also clearly important. Appropriate cohorts for studying the role of both genetic and environmental factors in the development of Campylobacter infection are available via the RIVM.

Overig

Grootte
97KB