Go to abstract

Samenvatting

In 2006 en in 2008 zijn in Nederland genetisch gemodificeerde vissen, zogenoemde gloeivissen, voor aquariumhouders verhandeld. Deze vis mag door instanties met een vergunning gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. De handel voor particulieren is in de Europese Unie echter verboden. Importeurs en handelaren die niet bij een branchevereniging zijn aangesloten en particuliere aquariumbezitters, zijn doorgaans niet goed op de hoogte van deze wettelijke regels. De handel in gloeivissen voor de particulier lijkt niet omvangrijk, maar zal naar verwachting toenemen. Ook maken nieuwe technologische technieken het makkelijker om genetisch gemodificeerde vissoorten te vervaardigen. Niet alle genetische veranderingen zijn echter eenvoudig waarneembaar, zoals aanpassingen van de vis waardoor de temperatuurtolerantie wordt vergroot. Als deze van oorsprong tropische vissen in natuurlijke wateren in Nederland terechtkomen, kunnen zij het ecologische evenwicht verstoren. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het RIVM in opdracht van de VROM-Inspectie.
De aanleiding was een tip dat deze gloeivissen via internet aan particulieren werden aangeboden. Deze gloeivis bleek een zebravis te zijn die zodanig genetisch gemodificeerd was dat hij onder ultraviolet licht fluoresceerde. Voor zover nu bekend is, vormen deze gloeivissen geen gevaar voor de gezondheid en het milieu.
Controle op de aanwezigheid van gloeivissen bij de import is lastig vanwege de grote hoeveelheid siervissen die op Schiphol binnenkomen. Bij import moeten de gloeivissen correct geetiketteerd zijn zodat het duidelijk is dat het een, voor gebruik door particulieren verboden, genetisch gemodificeerde vis betreft.

Abstract

In 2006 and 2008, aquarium owners in the Netherlands were found to be marketing a genetically modified zebrafish, known by the trademark of GloFish. European Union regulations only allow this fish to be sold to licensed companies for scientific purposes. Its sale to private individuals is therefore illegal. Importers and retailers who are not registered with an officially recognized professional association and private aquarium owners are generally unaware of these regulations. The current sale/trading of GloFish among private aquarium owners appears to occur on a small scale, but this is expected to increase. Improved biotechnology tools are also making it easier to construct genetically modified fish. Not all genetic changes in fish are easily discernible, such as an expanded water temperature tolerance. Consequently, the introduction of such exotic fish into Dutch temperate waters has the potential to disrupt the ecological equilibrium. These are the conclusions of an investigative study carried out by the RIVM by order of the Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment.
This study was the consequence of a lead indicating that GloFish were being offered for sale on the internet to private individuals. In this particular case, the type of GloFish was a zebrafish that had been genetically modified to emit a red fluorescence when exposed to ultraviolet light. All of the evidence accumulated to date indicates that this type of Glofish is not dangerous to public health or to the environment.
The detection of GloFish by Dutch customs officials during their importation is difficult given the large numbers of ornamental fish that arrive at Schiphol airport each day. When GloFish are imported, they should be properly labeled so custom officers are aware that these fish, of which the import to private individuals is illegal, are genetically altered.

Overig

Grootte
796KB