Go to abstract

Samenvatting

De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken als mensen in contact komen met de brandharen van de rups. Deze gezondheidsklachten variƫren van jeukende huiduitslag en bultjes tot allergische reacties. Tot tien jaar geleden kwam de rups in Nederland hoofdzakelijk voor in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De afgelopen jaren is de rups in alle provincies van gesignaleerd. De (toekomstige) verspreiding van de rups is niet goed te voorspellen met de huidige verspreidingsmodellen. Dit blijkt uit een update van de wetenschappelijke literatuur over gezondheidsaspecten van de eikenprocessierups. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Onderzoek naar gemelde klachten Er bestaan geen recente gegevens over de mate van overlast van de eikenprocessierups in Nederland. Om daar meer zicht op te krijgen is in 2012 door de GGD'en IJsseland en Twente een studie gestart naar de registratie van gezondheidsklachten bij huisartspraktijken die (mogelijk) gerelateerd zijn aan de eikenprocessierups. Dit onderzoek kan bijdragen aan het beeld hoe groot de overlast van eikenprocessierupsen is in Nederland. Op dit moment zijn de resultaten van het GGD onderzoek nog niet beschikbaar. Effectiviteit publiekscommunicatie onderzoeken Publieksinformatie is belangrijk zodat mensen extra voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, zoals het mijden van (direct) contact met de rups. Er is voor dit doel voorlichtingsmateriaal beschikbaar (websites, folders en dergelijke) om mensen te informeren. Aanbevolen wordt om te onderzoeken wat het effect en de reikwijdte van deze publiekscommunicatie is.

Abstract

The caterpillar of the oak processionary moth can pose a nuisance to people who are exposed to the nettling hairs of the caterpillar. Exposure to these hairs can lead to health effects ranging from skin rashes to severe allergic reactions. Until ten years ago, the caterpillar was found mainly in the provinces Gelderland, Brabant and Limburg. Recent years, it is found in all Dutch provinces. The (future) expansion of the moth is hard to predict with current expansion models. These are the findings of an update of the published literature carried out by the RIVM on the potential health effects of exposure to the oak processionary moth. This investigation has been performed by order of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (nVWA).

Investigation of reported complaints
No recent data exist on the extent of nuisance caused by the oak processionary moth in the Netherlands. To gain more insight, the Municipal Public Health Services of IJsselland and Twente started a study in 2012 to investigate the registration of health complaints at general practitioners (possibly) related to the oak processionary moth. This research may help to assess the impact of oak processionary moths in the Netherlands. At present, the results of this study are not yet available.

Investigate result of public information campaign
Public information is important so that people can take extra precautions, such as to avoid (direct) contact with the caterpillar. For this purpose, public information is available (Websites, brochures and such like). It is recommended to investigate the result of this public information campaign.

Overig

Grootte
276KB