Effects of asbestos on health : Current and future prevalence in the Netherlands

Effects of asbestos on health : Current and future prevalence in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Wereldwijd worden jaarlijks naar schatting 125 miljoen mensen blootgesteld aan asbest op de werkplek. Jaarlijks sterven wereldwijd ruim 107.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten zoals buikvlies- of borstvlieskanker (mesothelioom), longkanker en stoflongen (asbestose). Hoewel het sinds 1993 in Nederland verboden is om asbest te verwerken of in voorraad te houden, staan mensen er nog steeds aan bloot. Dat komt onder andere doordat het asbest dat in het verleden is gebruikt, nog steeds aanwezig is, bijvoorbeeld in oude gebouwen. Blootstelling aan asbestvezels kunnen we onderverdelen in werkgerelateerde blootstelling en blootstelling via de omgeving. Het RIVM heeft voor Nederland vier mogelijke toekomstscenario's berekend voor het aantal mensen dat mesothelioom en asbestlongkanker kan krijgen. De piek in het aantal mensen dat mesothelioom krijgt, ligt achter ons. In totaal zullen er in de periode 2017-2050 nog zo'n 9.000 tot 12.200 nieuwe gevallen bijkomen. Het nog te verwachten aantal nieuwe gevallen van werkgerelateerde asbestlongkanker wordt voor de periode 2017-2050, afhankelijk van het scenario, geschat op 5.300 tot 10.200. De gezondheidseffecten van asbestblootstelling zijn bijna 25 jaar na het verbod op asbest nog steeds zichtbaar. Tot 2050 zullen in Nederland in totaal nog zo'n 15.800 personen gediagnosticeerd worden met een van de asbestziekten en hieraan overlijden.

Abstract

Worldwide, it is estimated that each year 125 million people are exposed to asbestos at work. Every year more than 107,000 people throughout the world die from asbestos-related diseases such as cancer of the peritoneum or pleura (mesothelioma), lung cancer caused by asbestos and asbestosis. Even though processing or storing asbestos has been forbidden in the Netherlands since 1993, people are still being exposed to it. One of the reasons for this is that asbestos used in the past is still present, in old buildings for example. We can divide exposure to asbestos into two categories: work-related exposure and environment-related exposure.

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has determined four potential future scenarios concerning the number of people in the Netherlands who could develop mesothelioma or lung cancer caused by asbestos. The number of people who will get mesothelioma has already peaked. In total, between 2017 and 2050 there will be between 9,000 and 12,200 new cases. The number of new cases of work-related lung cancer caused by asbestos expected to occur between 2017 and 2050, is estimated to be 5,300 to 10,200, depending on the scenario.

Twenty-five years after its use was banned, the effects on health of exposure to asbestos are still evident. Up to 2050 another 15,800 people in the Netherlands will be diagnosed with asbestos-related diseases, and die from them.

Resterend

Grootte
1.57MB