Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2020

Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2020

Go to abstract

Samenvatting

In 2020 is in Nederland in totaal 8,8 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2019. Deze daling komt vooral doordat er minder kolen zijn gebruikt om elektriciteit te produceren. Het aandeel onuitputtelijke energiebronnen, zoals zon- en windenergie, is in 2020 gestegen tot 11,1 procent van het totale energiegebruik. Daarnaast is door de corona-epidemie de economie gekrompen en is minder energie verbruikt.

De totale hoeveelheid broeikasgassen die naar de lucht is uitgestoten, wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2020 164,3 miljard kilogram. Het jaar 1990 is het referentiejaar (basisjaar) voor de te halen doelen. De uitstoot in 1990 bedroeg 220,5 miljard kilogram CO2-equivalenten. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot gedaald met 25,5 procent.

De uitstoot van CO2 alleen, ligt 15,0 procent onder het niveau van het basisjaar. De uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen) is sinds 1990 met 54,9 procent gedaald.

Dit blijkt uit de definitieve inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM elk jaar op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2022 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto-protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De voorlopige emissiecijfers over 2020 zijn al in het najaar van 2021 gepubliceerd.

De inventarisatie bevat verder analyses van ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020. Ook bevat het een analyse van de belangrijkste bronnen die broeikasgassen uitstoten (‘sleutelbronnen’), net als de onzekerheid in de berekening van deze uitstoot. Daarnaast zijn de gebruikte berekeningsmethoden en databronnen beschreven. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de manier waarop de Nederlandse Emissieregistratie de berekeningen controleert.

Abstract

Total greenhouse gas (GHG) emissions in the Netherlands in 2020 decreased by 8.8 percent, in comparison with 2019 emissions. This decrease was mainly the result of several factors. Coal combustion for energy and heat production decreased, while the share of renewable energy increased up to 11.1 percent of total energy consumption. Besides, the Dutch economy and energy use were influenced by the COVID 19 pandemic.

In 2020, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 164.3 Tg CO2 eq. This is approximately 25.5 percent below the emissions in the base year 1990 (220.5 Tg CO2 eq.).

CO2 emissions in 2020 were 15.0 percent below the level in the base year. The total of the emissions of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases) was reduced by 54.9 percent over this period.

This report documents the Netherlands’ annual submission for 2022 of its GHG emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) prescribed by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol (KP) and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.

This report includes explanations of observed trends in emissions, an assessment of the sources with the highest contribution to total national emissions (key sources) and a description of the uncertainty in the emissions estimates. Estimation methods, data sources and emission factors (EFs) are described for each source category, and there is also a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. The report also describes changes in methodologies since the previous submission (NIR 2021), the results of recalculations and planned improvements.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
8039 kb