Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2021

Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2021

Go to abstract

Samenvatting

In 2021 zijn in Nederland in totaal 1,8 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2020. Deze stijging komt vooral doordat huishoudens meer aardgas verstookt hebben door de relatief koude winter. In 2021 ligt het aandeel onuitputtelijke bronnen, zoals zon- en windenergie, op 13 procent van het totale energieverbruik. In 2020 was dit 11,5 procent.

De totale hoeveelheid broeikasgassen die naar de lucht is uitgestoten, wordt uitgedrukt in CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-equivalenten en bedroeg in 2021 172 miljard kilogram. Het jaar 1990 is het referentiejaar (basisjaar) voor de te halen doelen. In 1990 was de uitstoot 228,9 miljard kilogram CO2-equivalenten. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot gedaald met 24,9 procent.

De uitstoot van CO2 alleen ligt 14,8 procent onder het niveau van het basisjaar. De uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen) is sinds 1990 met 53,7 procent gedaald.

Dit blijkt uit de definitieve inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM elk jaar op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2023 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Akkoord van Parijs en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De voorlopige emissiecijfers over 2021 zijn al in het najaar van 2022 gepubliceerd.

De inventarisatie bevat verder analyses van ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2021. Ook bevat het een analyse van de belangrijkste bronnen die broeikasgassen uitstoten (sleutelbronnen), net als de onzekerheid in de berekening van deze uitstoot. Daarnaast zijn de gebruikte berekeningsmethoden en databronnen beschreven. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de manier waarop de Nederlandse Emissieregistratie de berekeningen controleert.

Abstract

Total greenhouse gas (GHG) emissions in the Netherlands in 2021 increased by 1.8 percent, in comparison with 2020 emissions. This increase was mainly the result of an increase in natural gas combustion of households due to a relatively cold winter. In 2021, the share of renewable energy is 13 percent of total energy consumption. In 2020, this share was 11.5 percent.

In 2021, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and including emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 172 Tg CO2 eq. This is approximately 24.9 percent below the emissions in the base year 1990 (228.9 Tg CO2 eq.).

CO2 emissions in 2021 were 14.8 percent below the level in the base year. The total of the emissions of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases) was reduced by 53.7 percent over this period.

This report documents the Netherlands’ annual submission for 2023 of its GHG emissions inventory 1990-2021 in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) prescribed by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement (PA). The report contributes to fulfilling the reporting requirements under the Governance Regulation of the Energy Union (EU 2018/1999) and implementing regulations.

This report includes explanations of observed trends in emissions, an assessment of the sources with the highest contribution to total national emissions (key sources) and a description of the uncertainty in the emissions estimates. Estimation methods, data sources and emission factors (EFs) are described for each source category, and there is also a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. The report also describes changes in methodologies since the previous submission (NIR 2022), the results of recalculations and planned improvements.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
8598 kb