Grip on chemical substances : Annual report Bureau REACH 2019

Grip on chemical substances : Annual report Bureau REACH 2019

Go to abstract

Samenvatting

Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij, van weekmakers in plastic, brandvertragers in matrassen tot kleurstoffen in verf. Om ervoor te zorgen dat veilig met deze stoffen wordt omgegaan, zowel tijdens de productie als bij het gebruik, is er Europese wetgeving opgesteld. De belangrijkste zijn twee Europese verordeningen: REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) en CLP (Classification (indeling), Labeling (etikettering) en Packaging (verpakking) van stoffen en mengsels). In opdracht van de Ministeries van IenW, VWS en SZW ondersteunt en adviseert Bureau REACH van het RIVM de uitvoering van deze Europese wetgeving. Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen de activiteiten in 2019 en belicht enkele specifieke cases. Bijvoorbeeld de officiƫle identificatie van GenX als Europese zeer zorgwekkende stof voor autorisatie (SVHC). Verder blijkt dat de te lage dosering van chemische stoffen in toxiciteitstesten gevolgen heeft voor de mogelijkheid om risicobeheersmaatregelen op te leggen bij het gebruik van die stoffen. Bureau REACH stelt onder andere dossiers op om aanvullende informatie over de schadelijkheid van een stof te vragen, of om de stof te identificeren als zeer ernstige zorgstof. Ook kan de classificatie van een stof Europees worden vastgesteld. Verder beoordeelt Bureau REACH dossiers die door andere landen en de industrie worden ingediend.

Abstract

Chemical substances are everywhere in our society, like plasticizers in polymers, flame-retardants in matrasses and pigments in paints. European legislation guarantees the safe production and use of these substances. The two main regulations in Europe are: REACH (registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) and CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures).

On behalf of the Ministries I&W, VWS and SZW, RIVM Bureau REACH supports and provides advice on the implementation of this European legislation. This annual report describes the main activities in 2019 and highlights some specific cases, for example the identification of GenX as a substance of very high concern for authorization (SVHC), and the consequences of (the practice of) too low dosing in toxicity tests for the safe use of substances.

Amongst others, Bureau REACH prepares dossiers to request additional toxicological information on the properties of a substance, or to identify a chemical as substance of very high concern. In addition, a harmonized classification in Europa can be determined. Furthermore, Bureau REACH assesses dossiers prepared by other Member States and by industry.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1067 kb