Samenvatting

Mensen vissen in oppervlaktewater en eten deze vis en andere waterdieren, zoals rivierkreeften. Door het eten van de (zelf gevangen) vis, kunnen mensen PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) binnenkrijgen. Deze kennisnotitie bevat een praktische handreiking voor een eerste inschatting van de risico’s van consumptie van vis en andere waterdieren uit oppervlaktewater waarin PFAS zijn aangetroffen. Deze handreiking hanteert de eerder door het RIVM afgeleide risicogrenzen voor oppervlaktewater. Deze risicogrenzen zijn advieswaarden van het RIVM en hebben geen formele status. 

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
399 kb