Go to abstract

Samenvatting

Het 'Beoordelingskader Veehouderij' is een hulpmiddel om lokale vragen over de gezondheid van omwonenden van veehouderijen systematisch aan te pakken. Het beoordelingskader heeft vooral meerwaarde in complexe situaties, bijvoorbeeld wanneer partijen met verschillende belangen zijn betrokken of wanneer lastige afwegingen moeten worden gemaakt. Het helpt om tot een afgewogen besluit te komen. Deze handreiking geeft aan op welke manier het beoordelingskader kan worden gebruikt. Doelgroep van deze handreiking zijn in eerste instantie de GGD'en. Maar ook andere partijen die met dit instrument werken, zoals gemeenten, kunnen er hun voordeel mee doen. Voor het beoordelingskader komen alle betrokken partijen bijeen om op basis van vijf thema's vragen over de te behandelen situatie te beantwoorden. De thema's zijn: de omvang van de gezondheidseffecten, de ernst, de waardering, mogelijke maatregelen en de effectiviteit daarvan, en ten slotte de kosten en baten. Op deze manier wordt de bestaande kennis in beeld gebracht en komen ook minder 'hardere' aspecten, zoals sociaaleconomische inzichten, aan bod. Op basis van deze informatie zijn beleidsmakers beter in staat om tot besluitvorming te komen; het beoordelingskader levert dus niet rechtstreeks een besluit op. In 2013 is het Beoordelingskader Veehouderij in vier pilots getest. De ervaringen uit de pilots zijn gebruikt als input voor deze handreiking.

Abstract

The 'Assessment framework Livestock' is a tool to systematically deal with local questions on the health of neighbouring residents of livestock operations. This framework has added value in complex situations, for example when conflicting interests are involved, or multi-dimensional issues have to be dealt with. The framework facilitates balanced decision making. This guidance supports the use of the Assessment framework, and is mainly aimed at professionals of the Local Health Authorities. Also other parties, wanting to apply the assessment framework, can benefit from this guidance.

In order to agree on the information provided in the assessment framework, all parties involved participate in a meeting to discuss the situation, based on five themes: extent of health effects, severity, outrage, possible measures, and cost-effectiveness analyses. In this way, available knowledge is brought together in order to support policy makers in decision making. The assessment framework does not provide the decision itself.

In 2013, the Assessment Framework ' Livestock' was tested in four pilot studies. This guidance is based on the experiences gained during those pilots.

Resterend

Grootte
637KB