Stakeholder participation guidelines

Stakeholder participation guidelines

Go to abstract

Samenvatting

Met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek zet het RIVM zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met de resultaten adviseert en ondersteunt het professionals en overheden. Het is dan ook van belang dat de onderzoeken daadwerkelijk antwoorden geven op de vragen die leven in de samenleving en handelingsperspectieven bieden die aansluiten bij de praktijk. Om dat te bereiken worden burgers en stakeholders doelbewust bij onderzoeken betrokken. Dit levert inzichten op in onder meer belangen, overtuigingen en onzekerheden, wat een completer beeld geeft van de vraagstelling of van de gevolgen van onderzoeksresultaten. Het RIVM zet specifieke methoden in voor deze zogeheten stakeholdersparticipatie. Het heeft de Handreiking Stakeholderparticipatie laten opstellen als hulpmiddel om de deelname van stakeholders te organiseren. Dit gebeurt aan de hand van vijf vragen, namelijk waarom wil je stakeholderparticipatie, waarover gaat het, welke stakeholders wil je laten deelnemen, hoeveel participatie wil je, en welke vorm kies je? Participatievormen variƫren van interviews afnemen, focusgroepen organiseren, tot een product ontwikkelen met stakeholders.

Abstract

RIVM aims to contribute to a healthy population in a healthy environment through independent scientific research. The results of this research provide advice and support to professionals and government bodies. It is therefore important that RIVM research and advice addresses issues of actual societal concern. The result should also include relevant societal perspectives and being applicable to practice. To achieve this goal, citizens and stakeholders are purposefully involved in research studies. This provides insights into matters such as interests, convictions, and uncertainties, which in turn provides a more complete picture of the issue at hand or of the consequences of research results.

RIVM utilises specific methods for realising this so-called stakeholder participation. In order to assist this process, it has compiled the Stakeholder Participation Guidelines as a tool for organising stakeholder participation. This takes place by taking into account the following five questions: Why do you want stakeholder participation? What is it about? Which stakeholders do you want to participate? How much participation do you want? What form should you choose? Forms of participation range from interviewing people and organising focus groups to developing a product together with stakeholders.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
380 KB