Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport worden de gezondheids- en mogelijke verslavende effecten van het gebruik van zoethoutpreparaten als conditionerings- en smaakstof in tabaksproducten geevalueerd. Gebaseerd op literatuuronderzoek worden de blootstelling, farmacologie, farmacokinetiek, toxicologie, als ook de verslavende aspecten van glycyrrhizinezuur beschreven, de belangrijkste biologisch actieve component in zoethoutpreparaten.De hoeveelheid glycyrrhizinezuur in sigarettenrook en tabak is onbekend. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de opname van glycyrrhizinezuur door het roken van tabaksproducten groter zal zijn dan de dagelijkse oraal ingenomen hoeveelheid. De aard van de verbrandingsproducten die gevormd worden tijdens het roken van tabaksproducten zijn een reden voor bezorgdheid. Het is onwaarschijnlijk dat een aan roken gerelateerde blootstelling aan glycyrrhizinezuur zal leiden tot een verhoging van de mineralocorticoide activiteit en onder sommige omstandigheden tot hypertensie. De bewering dat glycyrrhizinezuur de bronchiaalboom verwijdt, kan niet worden bevestigd op basis van de huidig beschikbare literatuur. De mogelijkheid dat zoethoutpreparaten als smaakstof direct of indirect de verslaving aan sigaretten verhogen kan niet worden uitgesloten. Er is meer onderzoek nodig naar de gezondheids- en verslavingsrisico's van toevoeging van zouthout preparaten aan tabaksproducten

Abstract

Reported here is the evaluation of the health effects and possible addictive effects of liquorice preparations as a conditioning and flavouring agent in tobacco products. Based on the literature survey, the evaluation describes the exposure to, and the pharmacology, pharmacokinetics and toxicology of glycyrrhizic acid, the main biologically active component of liquorice preparations. The report also goes into the addictive aspects of glycyrrhizic acid. The level of glycyrrhizic acid in cigarette smoke or in tobacco products is not known. Furthermore, it is improbable that the intake of glycyrrhizic acid during cigarette smoking will exceed the daily oral intake. A point of concern is the nature of the combustion products formed during cigarette smoking. It is unlikely that smoking-related exposure to glycyrrhizic acid will increase mineralocorticoid activity and result under some conditions in hypertension. The statement that glycyrrhizic acid acts as a bronchodilatator could not be confirmed from the currently available literature. The possibility that liquorice preparations directly or indirectly increase addiction to cigarettes can not be excluded. The health and addiction risks of adding liquorice preparations to tobacco products need to be studied further.

Overig

Grootte
321KB