Go to abstract

Samenvatting

Chemische stoffen, biologische agentia en fysische factoren zoals geluid en straling kunnen de gezondheid schade toebrengen. Gezondheidkundige advieswaarden voor het binnenmilieu geven aan in hoeverre de bewoners deze agentia binnenshuis kunnen verdragen. Zij worden vooral gebruikt om de kwaliteit van het binnenmilieu te beoordelen.
Deze gezondheidskundige advieswaarden kunnen niet alleen voor woningen worden gebruikt maar ook voor kantoren of scholen, plaatsen waar mensen langere tijd binnen verblijven. Zij hebben geen wettelijke status, maar kunnen wel helpen de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

Abstract

Exposure to chemicals, biological agents and physical factors, such as noise and radiation, can be harmful to human health. Health-based guidelines for indoor environments establish the tolerance levels of residential dwellers to these environmental stressors. The primary aim of the guidelines is to enable meaningful assessment of the indoor environment.
The guidelines are intended for residential dwellings but could also be applied to public indoor environments, such as schools and offices. Although the guidelines are not laid down by law, they provide the basis for future indoor environment policy.

Overig

Grootte
496KB