Go to abstract

Samenvatting

Borstvoeding is gunstiger voor de gezondheid van kinderen en moeders dan flesvoeding. Zo is overtuigend aangetoond dat borstgevoede zuigelingen minder kans op bepaalde infectieziekten hebben. Het gunstige effect werkt bovendien door nadat met borstvoeding is gestopt. Borstgevoede kinderen hebben waarschijnlijk een lager risico op overgewicht, astma en een piepende ademhaling, en hun moeders op diabetes, reuma en een hoge bloeddruk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM op basis van wetenschappelijke studies naar gezondheidseffecten van borstvoeding. Het RIVM heeft in 2005 en 2007 over de gezondheidseffecten van borstvoeding gerapporteerd. Een groot deel van de nu gerapporteerde gezondheidseffecten komt overeen met de resultaten uit de vorige rapporten, al is de sterkte van het bewijs soms net anders. Nieuw is dat moeders die borstvoeding hebben gegeven, waarschijnlijk minder vaak een hoge bloeddruk hebben. Het eerder beschreven beschermende effect van borstvoeding op eczeem bij kinderen is nu minder duidelijk. De update is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De Nederlandse overheid wil over objectieve informatie over de gezondheidseffecten van borstvoeding beschikken. Deze informatie wordt gebruikt om zwangere vrouwen hierover te informeren.

Abstract

Breastfeeding has a beneficial effect on the health of both the child and the mother compared to formula feeding. There is convincing evidence that breastfed infants run a lower risk of contracting certain infectious diseases. The beneficial effect is maintained after breastfeeding is stopped. Breastfeeding may also reduce the risk of developing obesity, asthma and wheezing in children and diabetes, rheumatoid arthritis and hypertension in their mothers. These are some conclusions of an update of a systematic literature review of epidemiological studies on the health effects of breastfeeding. Some ten years ago, RIVM reported for the first time on the health effects of breastfeeding (2005 and 2007). Most of the reported health effects were already reported back then, with only some changes in the strength of the evidence. New is the finding that breastfeeding might have a protective effect on hypertension among mothers. The probable protective effect of breastfeeding on eczema in children could not be confirmed. The present review was commissioned by the Dutch ministry of Health, Welfare and Sport. The Dutch government seeks to provide objective information on breastfeeding and its health effects to be used in the information to pregnant women.

Overig

Grootte
721KB