Annoyance and sleep disturbance caused by vibrations from passing trains. Outcomes of the follow-up survey Wonen langs het spoor (Living along the railroad track)

Annoyance and sleep disturbance caused by vibrations from passing trains. Outcomes of the follow-up survey Wonen langs het spoor (Living along the railroad track)

Go to abstract

Samenvatting

In 2021 had ongeveer 11 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen, ernstige hinder van trillingen door treinen. Het gaat naar schatting om 126.500 mensen. Zij hebben last van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kunnen deze trillingen hun slaap ernstig verstoren (13 procent). Vooral de trillingen van goederentreinen veroorzaken hinder en slaapverstoring. Gebieden in de buurt van tunnels, spoorbruggen en sporen die naast elkaar liggen, zijn in deze schatting niet meegenomen.

Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder ruim 5600 mensen. In het onderzoeksgebied wonen ongeveer ruim 1,1 miljoen mensen, verdeeld over ongeveer 533.000 woningen.
Verder rapporteren mensen die aan hogere trillingsniveaus blootstaan of dichter bij het spoor wonen, vaker ernstige hinder door trillingen van goederentreinen. Dit verband tussen trillingsniveaus, afstand en ervaren hinder is veel minder duidelijk voor reizigerstreinen.

Naast de trillingen hebben sociale en persoonlijke factoren invloed op de mate waarin mensen hinder ervaren of in hun slaap worden gestoord. Mensen zijn vooral bezorgd dat de waarde van de woning daalt door de trillingen of dat deze schade aan de woning veroorzaken.

Hun beleving wordt ook beïnvloed als zij ramen, deuren of serviesgoed horen, voelen of zien trillen (“rattle”). Daarnaast is de mate waarin zij accepteren dat treinen trillingen veroorzaken van invloed, en welke verwachtingen zij voor de toekomst over de trillingen hebben. Het RIVM beveelt daarom aan bij toekomstig beleid over trillingen door treinen met sociale en persoonlijke factoren rekening te houden. Voor geluid van treinverkeer bestaat wetgeving, voor trillingen door treinen niet of nauwelijks. De resultaten van dit onderzoek geven hier input voor.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)). Het is een vervolg op een onderzoek uit 2013 en bevestigt veel van de eerdere resultaten. Voor het nieuwe onderzoek is een model gebruikt dat beter de blootstelling aan trillingen kan inschatten.

Abstract

In 2021, around 11 per cent of Dutch people aged 16 and over who lived within 300 metres of a railway line experienced severe annoyance due to vibrations from passing trains. This amounts to an estimated 126,500 people. Among the complaints they reported were irritability, anger and a sense of unease. Areas in the vicinity of tunnels, railway bridges and parallel tracks were excluded from this estimation. Furthermore, 13 per cent experienced severe sleep disturbance due to vibrations from passing trains. The annoyance and sleep disturbance were mainly due to vibrations from passing freight trains.

The above describes the outcomes of a survey among more than 5,600 people. In the study area circa 533,000 residential addresses are located with more than 1.1 million residents.
People who are exposed to higher vibration levels or live closer to railway lines reported severe annoyance caused by vibrations from passing freight trains more often. For vibrations from passing passenger trains, the association between vibration levels or distance and annoyance was much less obvious.

In addition to the vibrations themselves, there are social and personal factors that affect the extent to which people experience annoyance or sleep disturbance. The main concern that people have is that the vibrations may devalue or damage their home.

Other factors that influence their experience include hearing, feeling or seeing the rattling of windows, doors or crockery (“rattle”). The extent to which they accept that trains cause vibrations and the expectations that they have about future vibrations also play a role. As a result, RIVM recommends taking all these factors into account when making future policy regarding vibrations caused by trains. While there are several laws that regulate noise from trains, there are few to none when it comes to vibrations from trains. The outcomes of this survey may serve as input for legislation in this area.

This survey was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management. It followed up on a survey from 2013 and confirmed many of the earlier outcomes. The latest survey was based on a model that is better able to predict exposure to vibrations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
4687 kb