Go to abstract

Samenvatting

Uit een quick scan van het RIVM onder twaalf gemeenten met hoogspanningslijnen in de provincie Utrecht blijkt dat de helft van deze gemeenten niet op de hoogte is van het VROM-advies voor hoogspanningslijnen. Gemeenten waar de hoogspanningslijnenproblematiek speelt, zijn over het algemeen wil van het beleid op de hoogte. Onder druk van verontruste burgers nemen zij vaak strengere maatregelen dan wordt geadviseerd, bijvoorbeeld door maatregelen voor bestaande situaties te treffen of door een vastgesteld woningbouwplan uit te stellen. Geen van de geonterviewde gemeenten heeft een duidelijk aanspreekpunt om hun inwoners over hoogspanningslijnen te informeren. Internationaal epidemiologisch onderzoek wijst op een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen. Eind 2005 heeft VROM een beleidsadvies hierover naar gemeenten, provincies en netbeheerders gestuurd. Het ministerie wil voorkomen dat kinderen in nieuwe situaties langdurig aan magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen worden blootgesteld. VROM adviseert daarom in nieuwe situaties een zone bij de hoogspanningslijnen vrij te houden van woningen, scholen en kinderdagverblijven. Het advies richt zich op het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Omdat een dergelijke procedure jaren duurt, kan nu, ruim twee jaar nadat het advies is ingevoerd, nog niet worden beoordeeld of het succesvol is. De quick scan vond plaats in opdracht van de VROM-Inspectie Regio Noord-West, die wil achterhalen welke rol het VROM-advies binnen gemeenten speelt en welke invloed burgers op het hoogspanningslijnenbeleid uitoefenen.

Abstract

A Quick Scan performed by RIVM among twelve municipalities with an overhead power line revealed that half of these municipalities were not aware of the power line policy recommended by the Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM). Those municipalities where power lines are an (openly) debated public issue are generally well-informed on the recommended policy. Due to public pressure, these latter municipalities often take more stringent measures than those advised by the VROM; these include implementing specific measures for existing neighbourhoods and/or postponing construction plans for new neighbourhoods that have already received council approval. None of the municipalities interviewed had an information service specifically aimed at providing their residents with information on power lines.
Results from international epidemiological investigations point to the possibility that children living in the vicinity of overhead power lines may have an enhanced risk of developing childhood leukaemia. At the end of 2005 the VROM issued a policy advice for municipalities, provinces and grid companies. The aim of this policy advice is to prevent situations from developing where children can be subjected to long-term exposure to magnetic fields due to overhead power lines. In such new situations, the Ministry advises local governments to reserve a buffer zone near the power line that is to be kept empty of home residences, schools and day-care centres. As the policy advice focuses on the framing or changing of zoning plans - procedures which may take several years - it is currently impossible to evaluate if this policy advice issued in 2005 has been successful.
The Quick Scan was performed by order of the Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Northwest Region of the Netherlands. The aim of the Inspectorate was to evaluate the role of the policy advice at the municipal level and the degree to which individuals can influence a municipality's decision on power line placement.

Resterend

Grootte
579KB