Go to abstract

Samenvatting

In 2009 zijn over de humaan papillomavirus (HPV) vaccinatie inhaalcampagne geen ernstige verschijnselen na vaccinatie gemeld die door het vaccin zijn veroorzaakt. Het vaccin kan daardoor op de korte termijn als veilig worden beoordeeld. Dit blijkt uit onderzoek naar de mogelijke bijwerkingen van het HPV vaccin van dat jaar. De meisjes hebben veelvuldig verschijnselen als pijn in de arm en spierpijn gemeld, maar deze bleken over het algemeen mild en kortdurend.
In Nederland is in 2009 de vaccinatie tegen het HPV ge├»ntroduceerd, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In 2009 zijn de 13- tot en met 16-jarige meisjes inge├źnt. Vanaf 2010 worden jaarlijks 12-jarige meisjes gevaccineerd. Het schema bestaat uit drie prikken, die de meisjes op grootschalige locaties krijgen toegediend. In 2009 zijn in totaal 558.226 doses van dit vaccin toegediend.
In het onderzoek zijn de mogelijke bijwerkingen geregistreerd die op de vaccinatielocatie optraden. Daarnaast zijn de zogeheten spontane meldingen voor dit vaccin verzameld vanuit het reguliere systeem voor meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccinaties. Tot slot is onderzocht hoe de meisjes het vaccin verdroegen door hen een vragenlijst over mogelijke bijwerkingen te laten invullen.
Bij 27 per 10.000 toegediende doses zijn kort na de vaccinatie verschijnselen opgetreden. (Bijna) Flauwvallen kwam hierbij het vaakst voor (62,1%). Spontane meldingen zijn in 11,6 keer per 10.000 toegediende doses gemeld. In 13,4% ging het om een heftige gebeurtenis, zoals flauwvallen, migraine en stuipen, als mogelijke bijwerking van het vaccin. Hiervan werd bij 75,6% een oorzakelijk verband met de vaccinatie vastgesteld.
In het onderzoek naar verdraagbaarheid rapporteerde 85% van de meisjes over de drie prikken gemiddeld een reactie rond de prikplaats, zoals pijn of verminderd gebruik van de arm. Hiervan classificeerde gemiddeld 16% van de melders de reactie als heftig. Verschijnselen als spierpijn, moeheid of hoofdpijn, kwamen voor bij gemiddeld 83% van de deelnemers.

Abstract

In 2009, no serious adverse events were reported after vaccination against human papillomavirus (HPV) that were considered causally related to the vaccination. Research on adverse events in this year implies that the HPV vaccination catch-up campaign has been a safe intervention on the short-term. Girls experienced frequently pain at the injection site and myalgia, but mostly mild and all were transient.
Vaccination against HPV, the virus that can cause cervical cancer, was newly introduced in 2009 in the Netherlands. In 2009, girls born in 1993 to 1996 were invited for vaccination. From 2010, yearly 12-year-old girls were invited. Vaccination includes three doses, administered on mass vaccination locations. In total 558,226 doses were administered in 2009.
In intensified safety surveillance, all immediate occurring adverse events on locations of mass vaccination were registered. Besides that, spontaneous reports were collected through the enhanced passive surveillance system. Furthermore, a questionnaire study was performed on the tolerability of the vaccine.
The reporting rate of immediate occurring adverse events on locations of mass vaccination was 27.1/10,000 administered doses. Most frequently reported was presyncope and syncope (62.1%). The reporting rate of spontaneous reports was 11.6/10,000 administered doses. In 13.4% it concerned major adverse events, for instance fainting, migraine, and convulsions. Of these major adverse events, 75.6% were assessed causally related to the vaccination.
In the survey on tolerability, 85% of the girls, on average after the three successive doses, reported local reactions, such as pain at the injection site or reduced use of the arm. Of these reactions 16% were classified as pronounced. Systemic adverse events, for instance myalgia, fatigue, or headache, were experienced by 83% of the girls on average.

Overig

Grootte
2.83MB