De impact van de nieuwe Schoonmaakmiddelen Factsheet op de blootstellingschatting voor consumenten

De impact van de nieuwe Schoonmaakmiddelen Factsheet op de blootstellingschatting voor consumenten

Go to abstract

Samenvatting

Als consumenten schoonmaakmiddelen gebruiken, komen zij in aanraking met chemische stoffen. Om mogelijke risico's daarvan te kunnen beoordelen, is een goede schatting nodig van de mate waarin mensen blootstaan. De Schoonmaakmiddelen Factsheet die helpt om deze blootstelling in te schatten, is recentelijk herzien. Op basis van nieuwe literatuur en herinterpretatie van bestaande data zijn een aantal standaardwaarden waarmee wordt gerekend, aangepast. Voor sommige producten (onder andere allesreiniger spray en badkamer spray) wordt een hogere blootstelling berekend, terwijl de blootstelling voor andere producten (waaronder vloeibare wasmiddelen en vloeibare vloerreiniger) omlaag lijkt te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin de impact van de nieuwe gegevens op de geschatte blootstelling is onderzocht. De impact op de geschatte blootstelling hangt af van de samenstelling van het schoonmaakmiddel en de manier waarop het wordt gebruikt. Daarnaast is van invloed of mensen via de huid aan het middel blootstaan of dat ze stoffen hieruit inhaleren. De impact is geƫvalueerd door de consumentenblootstellingsschattingen uitgevoerd op basis van de vorige factsheet (2006) te vergelijken met die op basis van de herziene versie uit 2018. De factsheet is opgesteld voor gebruikers van ConsExpo, het computermodel dat het RIVM heeft ontwikkeld om de blootstelling te berekenen. In de factsheet staan standaardmodellen en standaardwaarden voorgeschreven om de blootstelling van consumenten aan stoffen uit schoonmaakmiddelen op een transparante en gestandaardiseerde manier te schatten.

Abstract

Consumers come into contact with chemical substances by using cleaning products. Accurate estimation of human exposure is a necessity in assessing the potential risks of chemical substances in consumer products. The Cleaning Products Fact Sheet that supports in estimating such exposure has been recently revised. New data collected from literature and re-interpretation of existing data has led to the adjustment of a number of default values used for exposure calculations. For some cleaning products (such as all-purpose cleaner spray and bathroom cleaner spray) increased exposure values are calculated, whereas for other products (such as liquid laundry detergent and liquid floor cleaner) the calculated exposure value seems to decrease.

This is shown by RIVM research in which the impact of new data on estimated human exposure to substances in cleaning products has been investigated. Consumer exposure estimates based on the content of the Cleaning Products Fact Sheet of 2006 were compared to those based on the updated content in 2018. The impact was evaluated and found to depend on the way the product is used, its substance ingredients, and whether the exposure is via dermal contact or inhalation of substances.

The Cleaning Products Fact Sheet was developed to support the users of ConsExpo, a computer model developed by RIVM for calculating human exposure to substances in consumer products. This fact sheet describes the default models to use and the default values to insert in order to perform a standardised and transparent consumer exposure estimation for substances in cleaning products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
486