Expected impact of a progressive consumption tax on sale of sugar from non-alcoholic beverages. Analyses of potential tax adjustments

Expected impact of a progressive consumption tax on sale of sugar from non-alcoholic beverages. Analyses of potential tax adjustments

Go to abstract

Samenvatting

Op 26 april 2024 is de kennisnotitie: Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken gepubliceerd, met aanvullende berekeningen op dit rapport.

Vanaf 1 januari 2024 gaat de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken omhoog van 8,83 euro per 100 liter naar 26,13 euro per 100 liter. Het gaat om limonade (inclusief frisdranken, siropen en alcoholvrij bier) en vruchten- en groentesap. Door de belastingverhoging zullen naar verwachting minder alcoholvrije dranken worden verkocht. Op mineraalwater wordt dan geen verbruiksbelasting meer geheven.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil weten of er bij andere vormen van verbruiksbelasting mogelijk nog minder alcoholvrije dranken worden verkocht. Dan zouden mensen nog minder suiker binnenkrijgen, wat kan helpen om overgewicht te verminderen. Het RIVM heeft daarom berekend wat het verwachte effect is van vier vormen van een zogeheten getrapte verbruiksbelasting op de verkoop van (suiker via) alcoholvrije dranken in 2025.

Uit de berekeningen blijkt dat in 2025 in Nederland 11 tot 14 procent (244 tot 323 miljoen liter) minder alcoholvrije dranken worden verkocht bij een getrapte verbruiksbelasting. Dit is een extra daling ten opzichte van de daling die dat jaar bij de aangekondigde belastingverhoging wordt verwacht (384 miljoen liter). Door de getrapte verbruiksbelasting kopen mensen 15 tot 18 procent (18 tot 21 miljoen kilogram) minder suiker via alcoholvrije dranken. Het verschil tussen de extra dalingen bij de vier onderzochte vormen is vrij klein.

Bij een getrapte verbruiksbelasting geldt niet één belastingtarief maar wordt de hoogte van de belasting bepaald op basis van de hoeveelheid suiker in de dranken. Dat betekent: hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. Verschillende Europese landen hebben al een getrapte belasting voor alcoholvrije dranken ingevoerd, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De hoogte van een getrapte verbruiksbelasting kan op verschillende manieren aan het suikergehalte worden gekoppeld. Bij een van de vier onderzochte vormen wordt bijvoorbeeld de belasting per gram suiker per 100 milliliter drank steeds hoger.

Het RIVM gaat in een volgende modelstudie onderzoeken hoe groot de impact van de getrapte verbruiksbelasting kan zijn op het aantal mensen met overgewicht.

 

Abstract

From 1 January 2024, the consumption tax on non-alcoholic beverages will go up from 8.83 euro per 100 litres to 26.13 euro per 100 litres. This covers lemonade (including soft drinks, syrups and non-alcoholic beer) and fruit and vegetable juices. The tax increase is expected to lead to reduced sales of non-alcoholic beverages. Consumption tax will no longer be levied on mineral water from the aforementioned date.

The Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport wants to know whether other types of consumption tax could result in even fewer non-alcoholic beverages being sold. This way, people would consume even less sugar which may contribute to reducing overweight. RIVM has therefore calculated the expected impact of four types of a ‘progressive’ consumption tax on the sale of (sugar from) non-alcoholic beverages in 2025.

RIVM’s calculations show that a progressive consumption tax will lead to 11 to 14 per cent (244 to 323 million litres) fewer non-alcoholic beverages being sold in the Netherlands in 2025. This decrease comes on top of the one expected that year resulting from the announced tax increase (384 million litres). As a result of the progressive consumption tax, people are expected to buy 15 to 18 per cent (18 to 21 million kilograms) less sugar from non-alcoholic beverages. The differences in the additional decreases between the four studied types are relatively small.

Under a progressive consumption tax, there is no flat tax rate, but the rate is determined based on the amount of sugar in the beverages. That means: the higher the sugar content, the higher the rate. Several European countries have already implemented a progressive tax on non-alcoholic beverages, such as the UK and France.

The tax rate of a progressive consumption tax can be linked to sugar content in different ways. In one of the four types studied, for example, the rate increases with each gram of sugar per 100 millilitres.
In a subsequent model study, RIVM will investigate how much of an impact a progressive consumption tax could have on the obesity rate.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
785 kb