Influenzavaccinatie in Nederland : Achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad

Influenzavaccinatie in Nederland : Achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

Van alle infectieziekten veroorzaakt griep de meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De belangrijkste manier om dit te voorkomen, is door mensen tegen dit virus te vaccineren. Ook zorgt vaccinatie ervoor dat infecties milder verlopen. De Gezondheidsraad bereidt momenteel een nieuw advies voor over de doelgroepen van de vaccinatie en de veiligheid en effectiviteit van nieuwe vaccins. Hierbij wordt ook gekeken of griepvaccinatie voor zwangere vrouwen en kinderen een goed idee is. Als ondersteuning van dit advies geeft het RIVM een overzicht van beschikbare wetenschappelijke informatie over griepvaccinatie. Onderwerpen zijn onder andere de effectiviteit, acceptatie, impact, veiligheid en kosteneffectiviteit ervan. Op dit moment wordt in Nederland twee groepen mensen geadviseerd zich tegen de griep te laten vaccineren: alle mensen van 60 jaar en ouder, en mensen die (chronische) aandoeningen hebben en daardoor een hoger risico om complicaties te krijgen of te overlijden door de griep. Vaccinatie tijdens de zwangerschap kan zowel de moeder beschermen als het kind tot zes maanden na de geboorte. Bij kinderen kan de vaccinatie een dubbel effect hebben: zij zijn zelf beschermd tegen de griep en de vaccinatie kan de kans verkleinen dat mensen in hun omgeving de griep krijgen. Er bestaan veel verschillende vaccins tegen de griep. De vaccins die nu in Nederland worden gebruikt, beschermen matig. Ze voorkomen een derde tot de helft van de infecties. Ook geldt: hoe ouder mensen zijn op het moment dat ze zich laten vaccineren, hoe minder het vaccin hen beschermt. Recente onderzoeken laten zien dat nieuwe vaccins oudere proefpersonen beter beschermen. Deze vaccins worden nog niet gebruikt in Nederland. Vanaf 2019-2020 zal een vaccin tegen vier typen griepvirus worden gebruikt in plaats van het huidige vaccin tegen drie typen.

Abstract

Among all infectious diseases, influenza causes the highest burden of disease. Vaccination is the main strategy to prevent complications and death from influenza virus infection. Also, vaccination leads to milder infections. The Dutch Health Council is currently preparing a new advice on the target groups for influenza vaccination and the safety and effectiveness of novel vaccines. Potential new target groups are pregnant women and children. To support this advice, the RIVM provides an overview of currently available scientific information on influenza vaccination, including effectiveness, acceptance, impact, safety and cost-effectiveness.

Currently, vaccination in the Netherlands is advised for all individuals aged 60 years or older and individuals with co-morbidity who have an increased risk of complications or death due to this infection. Vaccination against influenza during pregnancy can protect the mother as well as the infant up to the age of six months of age. Vaccinating children can provide herd protection as well as individual protection.

The influenza vaccines in current use in the Netherlands provide only moderate protection. Vaccination prevents about a third to half of the infections. Also, the level of protection decreases with age at vaccination. Recent studies showed that novel vaccines have an improved protective benefit in elderly subjects. These vaccines are not yet used in the Netherlands. From 2019-2020 onwards, a quadrivalent influenza vaccine, rather than the trivalent vaccine, will be used for the current target groups.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1973 kb