Informative Inventory Report 2022. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2020

Informative Inventory Report 2022. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2020

Go to abstract

Samenvatting

In 2020 is 0,5 kiloton meer ammoniak uitgestoten dan in 2019. Dit komt vooral doordat in de melkveehouderij voer is gebruikt dat meer eiwitten bevat dan in 2019. Nederland moet op basis van de Europese regelgeving vanaf 2020 13 procent minder ammoniak uitstoten dan in 2005, het zogeheten basisjaar. Dat is in 2020 gelukt door de uitstoot van ammoniak ten opzichte van het basisjaar met 19 procent te verminderen tot 124,4 kiloton.

De uitstoot van fijnstof PM2,5 is verder gedaald tot 14,4 kiloton in 2020. De daling ten opzichte van het basisjaar is 48 procent. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese verplichting om deze uitstoot met 37 procent ten opzichte van 2005 te verlagen.

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2020 met 14 kiloton afgenomen, wat een afname is van 51 procent ten opzichte van 2005. Hiermee is de Europese verplichting van een verlaging van 45 procent gehaald. De uitstoot van vliegverkeer daalde met ongeveer 50 procent (1,8 kiloton minder) door maatregelen vanwege de coronapandemie. Personen- en bestelauto’s reden in 2020 ongeveer 17 procent minder kilometers. Maar de uitstoot van stikstofdioxide door wegverkeer daalde vooral doordat auto’s steeds schoner worden.

De uitstoot van zwaveloxiden was in 2020 3 kiloton minder dan in 2019. Ten opzichte van 2005 is de uitstoot met 71 procent gedaald, daarmee is de Europese verplichting, een daling van 28 procent ten opzichte van het basisjaar ruim gehaald. De vermindering komt vooral doordat raffinaderijen steeds meer op gas stoken in plaats van op olie, leidend tot een schonere uitstoot (rookgasreiniging).

De uitstoot van vluchtige organische stoffen is in 2020 met 29 kiloton gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt onder andere omdat er veel meer desinfectiemiddelen zijn gebruikt vanwege het advies om handen regelmatig te desinfecteren door de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2. Deze middelen bestaan vaak uit vluchtige organische stoffen. Ten opzichte van 2005 is de uitstoot met 11 procent gedaald. Daarmee is de Europese verplichting van een daling van 8 procent gehaald.

Dit blijkt uit de Informative Inventory Report rapportage (IIR). De IIR beschrijft onder andere de uitstoot ten opzichte van het jaar ervoor en de reden van veranderingen. Ook geeft het aan in hoeverre de Europese verplichtingen voor Nederland zijn gehaald om de uitstoot te laten dalen ten opzichte van 2005. Nederland gebruikt de analyses om beleid te onderbouwen en om internationaal over de ontwikkeling van de uitstoot te rapporteren. Het RIVM stelt dit rapport elk jaar met diverse partnerinstituten op voor het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Abstract

Increase in ammonia emissions

The emissions of ammonia increased in 2020 by 0.5 Gg to a total of 124.4 Gg as result of a higher protein content in grass feed to dairy cows.

With a reduction of 19% compared to 2005 the ammonia emissions comply with the reduction target of 13% as set by the European Union and the UNECE under the Gothenburg Protocol.

Increase in emissions of non-methane volatile organic compounds

Compared to 2019 the emissions of non-methane volatile organic compounds increased by 29 Gg. This increase is mainly the result of the governments Covid19 advice for regularly disinfecting the hands. This led to increased use of disinfectants.

With a reduction of 11% in 2020 under the European Unions-National Emissions Ceilings Directive the emission reduction is in compliance with the reduction target of 8% as set by the European Union. However, unlike for the EU-inventory are under the UNECE Gothenburg Protocol the emissions of non-methane volatile organic compounds from manure management and agricultural soils are included in the inventory. This leads to a higher emission totals with the result that the reduction target of 8% under the UNECE Gothenburg Protocol is with an reduction of just over 0% not med in 2020.

Decrease in emissions of nitrogen oxides

The emissions of both nitrogen oxides decreased in 2020 with 24 Gg this is more than based on the historical trend could be expected. This is mainly a result of covid19 measures that led to decreasing emissions in civil aviation and in Road traffic a decrease in driven kilometers of 17% is visible.

Under both the European Unions-National Emissions Ceilings Directive and the UNECE Gothenburg Protocol a reduction target of 45% compared to 2005 was set. With a reduction of respectively 55% and 51% compared to 2005 the nitrogen oxide emissions comply with the reduction target.

Decrease in emissions of sulphur oxides

The emissions sulphur oxides decreased with 3 Gg compared to 2019. The decrease of sulphur oxides is mainly a result of decreasing coal use for energy purposes.

Under both the European Unions-National Emissions Ceilings Directive and the UNECE Gothenburg Protocol a reduction target was set of 28% compared to 2005. With a reduction of respectively 71% the sulphur oxide emissions comply with the reduction target.

Applying for adjustments

For non-methane volatile organic compounds the Netherlands applied for an inventory adjustment to meet compliance with the reduction target set by the UNECE under the Gothenburg Protocol.

The Informative Inventory Report 2022 was drawn up by the RIVM and partner institutes, which collaborate to analyse and report emission data each year – an obligatory procedure for Member States. The analyses are used to support Dutch policy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
6317 kb