Inter-laboratory comparison of the determination of BTEX in ambient air

Inter-laboratory comparison of the determination of BTEX in ambient air

Go to abstract

Samenvatting

De luchtkwaliteits-meetnetten van Nederland en Vlaanderen werken nauw samen in de Overleggroep Luchtmonitoring (OLM). In het kader van deze samenwerking worden ook onderzoeken georganiseerd waarbij de meetnetten hun meetmethoden kunnen vergelijken. In 2014 heeft het RIVM een onderzoek georganiseerd waarbij de meetmethoden voor benzeen en andere aromatische koolwaterstoffen (BTEX) van 5 netwerken zijn vergeleken. Deze stoffen komen vooral in hoge concentraties in de lucht voor na industriele emissies. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat 3 meetnetten acceptabel tot goed presteren, waarbij de prestaties wel deels afhankelijk lijken te zijn van het type meetinstrument dat is gebruikt. De prestaties van de andere meetnetten - in casu meetinstrumenten - zijn minder goed. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aanwijsbaar.

Abstract

The Dutch and Flemish air quality monitoring networks closely collaborate and one of the subjects within this collaboration is research on the comparison of the different monitoring methods. In 2014 RIVM organized a laboratory comparison for five participating networks for the measurement of benzene and other aromatic hydrocarbons (BTEX) with automatic continuous gas BTEX-analyzers. These compounds may arise at high concentrations in ambient air after industrial emissions. This study showed that the performances of three of the networks (three analyzers) may be classified as "good" or "satisfactory". The results may have been influenced partly by the type of monitors being used. The performances of the other networks (and/or monitoring equipment) are less, for a number of possible reasons.

Overig

Grootte
777KB