Go to abstract

Samenvatting

Verslag van een workshop gehouden op 16 en 17 september 1996 in Woudschoten, Zeist. De workshop werd georganiseerd op verzoek van en in samenwerking met het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Ministerie voor VROM. De stand van zaken m.b.t. de interactie werd besproken. Zestien presentaties van wetenschappers uit verschillende landen zijn in dit rapport opgenomen. Enige afsluitende conclusies waren: bij het terugdringen van eutrofiering zal het belang van de interactie toenemen ; de interactie is vooral van belang bij persistente hydrofobe verbindingen een zware metalen ; ondanks het feit dat eutrofe systemen als sink voor toxicanten kunnen dienen verdient het geen aanbeveling om die systemen eutroof te houden ; het heeft geen zin prioriteiten te stellen in de emissiereductie tussen nutrienten en toxische stoffen, beide dienen voortvarend aangepakt te worden.

Abstract

Proceedings of a workshop organised in response to a request of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment by the National Institute of Public Health and the Environment. To discuss the state-of-the-art in research on the interaction between contaminants and nutrients sixteen presentations of scientists from different countries have been concluded in the proceedings. Concluding remarks were: the lower the trophic state reached in combatting eutrophication, the more important the interaction of toxicants ; interactions are especially important when it comes to persistent hydrophobic substances and heavy metals ; although eutrophic systems act as a sink for toxic substances, it is not recommended to keep these systems eutrophied ; it is not recommended to give priority to either contaminants or eutrophication in emission reduction ; both have to be attacked simultaneously.

Overig

Grootte
6.56MB