Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft naast een korte theorie van het Zeeman-effect, de ontwikkeling van een procedure voor de bepaling in cadmium in grondwater m.b.v. atomaire-absorptiespectrometrie met grafietoven, waarbij speciaal aandacht werd geschonken aan de analyse van brak grondwater. Daarbij werd uitgegaan van de analysevoorschriften voor de bepaling van cadmium in drink- en regenwater. Het uiteindelijke analysevoorschrift, dat in een zevental stappen ontstond, wordt gekenmerkt door atomisatie vanaf een L'vov platvorm, het gebruik van een matrix-modifier (NH4H2PO4 + NH4NO3), een hogere verassingstemperatuur en het meten van het geintegreerde absorptiesignaal. Met deze procedure kan ook brak grondwater zonder verdunnen goed worden geanalyseerd. Het testen van de procedure geschiedde door visuele beoordeling van de absorptiesignalen en door het gebruik van standaardadditie, toegepast op een 20-tal grondwatermonsters. Hiermee werden geen matrixeffecten aangetoond. De detectiegrens van de procedure was 0,0003 umol/l (3s).

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB