Go to abstract

Samenvatting

Antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen, die in de agrosector worden gebruikt, en afbraakproducten van deze stoffen kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden, meestal via het water. Of dit gebeurt, hangt onder meer af van de hoeveelheid en de eigenschappen van de stoffen. Op basis van de huidige analyse lijkt een aantal antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen milieunormen voor grond- en/of oppervlaktewater te kunnen overschrijden. Op grond van de toelating in Nederland en het gebruik zijn de beschikbare antiparasitaire stoffen geïnventariseerd. Van deze stoffen zijn er 15 geselecteerd waarvoor de mogelijke concentraties in grond- en oppervlaktewater in beeld zijn gebracht. Van deze 15 stoffen komen drie stoffen in de buurt van of net boven de norm van 0,1 microgram per liter in grondwater voor. Op grond van de uitgevoerde berekeningen overschrijdt één stof de norm in het oppervlaktewater en overschrijden vijf stoffen de voorspelde concentratie waaronder geen effecten op organismen in het water worden verwacht (de zogeheten nuleffectconcentratie, of PNEC). Voor de berekeningen zijn diverse aannames gemaakt, omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn. Een logische vervolgstap is de cruciale aannames, onder andere stofeigenschappen en gehanteerde scenario's, in de berekeningen nader te beschouwen. Deze analyse is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door het RIVM in samenwerking met Wageningen Environmental Research uitgevoerd.

Abstract

Antiparasitic substances in veterinary products, used in the agricultural sector, and residues may after their use be spread over fields together with manure of the treated animals. Subsequently, substances may leach to groundwater or drain to surface water. Whether this happens or not is dependent on, amongst other factors, the amounts used and characteristics of the substances. This quick scan revealed that a number of substances may reach groundwater or surface water in concentrations exceeding environmental risk limits.

Fifteen antiparasitic substances were selected, based on their use volume in the Netherlands. For three of these fifteen substances, calculated leaching concentrations are close to / just above the norm of 0.1 microgram per litre for these substances in groundwater. One substance exceeds the Environmental Quality Standard in surface water, while for 5 substances the predicted no-effect concentration (PNEC) is exceeded in one or more scenarios. These results are based on a number of assumptions, because not all necessary information is available.

A next step would be to review crucial steps in the assessment procedure, like the scenarios used in the calculations, the behaviour of the substances in manure and soil and the ecotoxicity of the substances.

This research has been performed in cooperation with Wageningen Environmental Research by order and for the account of the Ministry of Economic Affairs.

Overig

Grootte
1.04MB