Inventory of crop protection applicable in the cultivation of cannabis within the framework of the "Experiment with a closed coffee shop chain"

Inventory of crop protection applicable in the cultivation of cannabis within the framework of the "Experiment with a closed coffee shop chain"

Go to abstract

Samenvatting

In het regeerakkoord is een experiment opgenomen om cannabis vier jaar lang volgens regels te telen en verhandelen. Tijdens dit experiment mogen maximaal 10 telers cannabis voor recreatief gebruik telen. Het RIVM heeft uitgezocht welke ziekten en plagen bij deze teelt kunnen ontstaan. Ook is geïnventariseerd hoe deze ziekten en plagen kunnen worden voorkomen of bestreden met natuurlijke vijanden of met gewasbeschermingsmiddelen die 'passen binnen een biologische teelt'. Voor ziekten en plagen waar geen of te weinig biologische mogelijkheden voor bestaan, zoals schimmels, zijn enkele reguliere gewasbeschermingsmiddelen geselecteerd. De meeste plagen zijn met natuurlijke vijanden te bestrijden, zoals bepaalde kevers en wespen. Dat geldt niet voor de ziekten toprot en echte meeldauw. Deze ziekten kunnen een sterke daling van de oogst veroorzaken. Hiervoor heeft het RIVM een klein aantal gewasbeschermingsmiddelen geselecteerd die passen binnen de biologische teelt. Om deze ziekten goed te kunnen bestrijden zijn mogelijk ook gewasbeschermingsmiddelen nodig die niet passen binnen de biologische teelt. Het kan zijn dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen op de cannabis achterblijven. Als het middel volgens voorschriften wordt gebruikt, ligt bij vier van tien geselecteerde middelen de geschatte hoeveelheid die een cannabisgebruiker maximaal kan binnenkrijgen, ruim onder de grenzen die voor de gezondheid zijn bepaald. Voor de zes andere middelen hoeft niet te worden bepaald hoeveel er maximaal op de plant achterblijft, omdat deze stoffen geen risico vormen voor de cannabisgebruiker. De blootstelling aan de onderzochte gewasbeschermingsmiddelen via het gebruik van cannabis is daarom niet schadelijk voor de cannabisgebruiker. De WUR (University of Wageningen), BMC (Bureau Medicinale Cannabis), NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, expertiseteam Natuur & Gewasbescherming), Ctgb (College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en twee producenten hebben informatie geleverd voor dit rapport. Het rapport en de conclusies zijn opgesteld door het RIVM.

Abstract

The coalition agreement of the Dutch government on the cultivation of cannabis for recreational use includes an experiment. Within this experiment a maximum of 10 growers will be allowed to cultivate cannabis.

RIVM has made an inventory which diseases and pests can develop when growing this crop. Using different sources, RIVM also listed how these diseases and pests may be prevented or controlled with the help of natural enemies or pesticides that are "acceptable for organic farming". For diseases and pests with no or insufficient organic alternatives, such as moulds, several regular pesticides were selected.

Most pests can be controlled by using natural enemies, including certain species of beetles and wasps. This is not the case for the diseases top rot and powdery mildew. These two diseases may greatly decrease the crop yield and only a small number of pesticides fitting within the context of organic farming to control these two diseases could be selected. To effectively control top rot and powdery mildew, additional, regular pesticides may be required.

The use of pesticides may result in residues on the cannabis. If these pesticides are used according to instructions, the quantity of residues of these pesticides ingested by users of cannabis was much less than the health based reference values for four of the ten selected pesticides. For the remaining six selected pesticides, no maximum residue concentrations were determined because these pesticides are based on low-risk substances. The use of all ten selected pesticides in the cultivation of cannabis does therefore not pose a health risk for the cannabis user.

RIVM based the selection of pesticides on the experience gained with other crops, as their use in the cultivation of cannabis for recreational use is forbidden. Therefore, the use of the selected pesticides within the cultivation of cannabis and the instructions should be established with official trial exemptions.

The WUR (University of Wageningen), BMC (Bureau for Medicinal Cannabis), NVWA (Netherlands Food and Consumer Products Safety Authority, expert team Nature & Plant protection), Ctgb (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides), and two producers provided RIVM with information for this report. The report and conclusions were drawn up by the RIVM.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1107 kb