Inventory of use of hexavalent chromium at the workplace

Inventory of use of hexavalent chromium at the workplace

Go to abstract

Samenvatting

Afgelopen jaren was er veel aandacht voor mogelijke blootstelling aan chroom-6 en de schadelijke effecten daarvan op de gezondheid van werknemers. Chroom-6 verbindingen zijn in verschillende materialen en producten terug te vinden. De stof beschermt namelijk tegen roestvorming en andere vormen van verwering van de ondergrond waarop hij is aangebracht. In Nederland kunnen mensen op de werkplek nog steeds aan chroom-6 worden blootgesteld. Het RIVM heeft daarom de toepassingen van en blootstelling aan chroom-6 voor werknemers in Nederland geïnventariseerd. Dat is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedaan. Chroom-6 wordt veel gebruikt om de oppervlakten van metalen en plastics te behandelen, zoals hardverchromen en decoratief verchromen. Op beperkte schaal komt chroom-6 ook voor in primers en coatings, bijvoorbeeld voor specifieke toepassingen in de luchtvaart industrie. Voor bepaalde producten, zoals cement en leer, geldt een wettelijk maximum voor de hoeveelheid chroom-6 dat ze mogen bevatten. Toch is het niet uitgesloten dat werknemers tijdens het productieproces of het gebruik van deze producten, aan chroom-6 blootgesteld kunnen worden. Verder kan het gebruik van chroom-6 vanuit het verleden op dit moment nog blootstelling aan chroom-6 veroorzaken. Bijvoorbeeld bij het schuren of stralen van oude verflagen of het verzagen van met chroom-6 verduurzaamd hout. Dat kan ook bij hoogenergetische bewerkingen van chroomhoudende materialen, zoals lassen. Uit de inventarisatie blijkt ook dat er de laatste jaren meer aandacht is voor de gezondheidseffecten en de risico's die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt. Hierdoor zijn onder andere werkgevers zich bewuster van risico's en bevorderen zij maatregelen om veilig met chroom-6 te werken.

Abstract

In recent years, worker exposure to chromium-6 and the resulting harmful health effects have received a lot of attention. Chromium-6 can be found in various materials and products, and is mainly used for its anti-corrosive properties.

Exposure to chromium-6 can still occur at the workplace in the Netherlands. Therefore, at the request of the Dutch Ministry of Socials Affairs and Employment (SZW), RIVM performed an inventory of the uses of and exposure to chromium-6 at the workplace in the Netherlands.

Chromium-6 is widely used for surface treatment of metals and plastics such as hard and decorative chrome plating. On a limited scale, chromium-6 is also applied in primers and coatings, for example for specific uses in the aviation industry. The maximum amount of chromium-6 permitted in certain products such as cement and leather is restricted. Nevertheless, exposure of workers to chromium-6 cannot be excluded during the production process and use of these products.

Furthermore, the use of chromium-6 for applications in the past can still result in exposure to chromium-6 at present, for example during sanding or blasting old layers of paint or sawing of wood preserved with chromium-6. In addition, high-energy processing of chromium-containing materials (such as welding) is a further potential source of exposure to chromium-6.

The present inventory also showed that attention for chromium-6 related health risks has substantially increased over the last couple of years. This has contributed to an increasing awareness of these risks among employers (and others), and to an improvement in risk management measures at the workplace.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
812 kb