Inventory of active substances in hand disinfectants

Inventory of active substances in hand disinfectants

Go to abstract

Samenvatting

Door de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 zijn mensen vaker desinfectiemiddelen voor hun handen gaan gebruiken. Het is mogelijk dat deze toename in het gebruik risico’s geeft voor de gezondheid van mensen en voor het milieu.

Het RIVM heeft eerder mogelijke gezondheidsrisico’s onderzocht van het toegenomen gebruik van handdesinfectiemiddelen op basis van ethanol. Naar aanleiding daarvan heeft het RIVM een overzicht gemaakt van alle werkzame stoffen die in handdesinfectiemiddelen kunnen zitten.

Handdesinfectiemiddelen mogen alleen in Nederland verkocht worden als is beoordeeld dat ze veilig zijn en goed werken. In de 174 toegestane handdesinfectiemiddelen zitten in totaal 12 werkzame stoffen. Deze stoffen zijn: ethanol, wijnsteenzuur, natriumbenzoaat, propaan-2-ol, chloorhexidinedigluconaat, 1-propanol, natriumhypochloriet, melkzuur, didecyldimethylammoniumchloride, waterstofperoxide, bifenyl-2-ol en 2 fenoxyethanol. Van deze stoffen wordt ethanol het vaakst gebruikt (in 92 producten).

Handdesinfectiemiddelen veroorzaken bij normaal gebruik geen gezondheids- of milieurisico’s. De beoordelingsmethodiek gaat wel uit van gebruik onder normale omstandigheden. Daarom adviseert het RIVM om uit te zoeken of de huidige beoordelingsmethodiek ook geschikt is voor een situatie zoals tijdens de coronapandemie, waarin meer mensen deze producten vaker gebruiken.

Bij onjuist gebruik kunnen veel handdesinfectiemiddelen ernstig oogletsel of -irritatie veroorzaken. Het is daarom raadzaam om desinfectiepompen of -zuilen in de openbare ruimte niet op ooghoogte van kinderen te plaatsen. Dit maakt de kans kleiner dat zij per ongeluk irriterende middelen in hun ogen krijgen. De vloeistof of damp van de meeste handdesinfectiemiddelen is ook (licht) ontvlambaar. Minder vaak veroorzaken de producten slaperigheid of duizeligheid. Verder kunnen sommige handdesinfectiemiddelen schadelijke gevolgen hebben voor planten en dieren die in het water leven.

Mensen die handdesinfectiemiddelen gebruiken, hoeven dit soort klachten niet te ervaren. De kans op klachten neemt toe naarmate iemand meer, vaker of langer aan deze desinfectiemiddelen wordt blootgesteld, of deze producten op een onjuiste manier gebruikt.

Abstract

To prevent spreading of the coronavirus (SARS-CoV-2), more people have started using hand disinfectants more frequently. It is possible that this increase in use poses risks to human health and the environment.

RIVM has previously looked into possible health risks of an increased use of hand disinfectants containing ethanol (alcohol). In the present report, RIVM has made an overview of all active substances that hand
disinfectants may contain.

In the Netherlands, hand disinfectants may only be sold when they have been assessed and are considered safe and effective. In total, there are 174 authorised hand disinfectants on the Dutch market. There are 12 different active substances that can be used in these products: ethanol,
propane-2-ol, chlorhexidine digluconate, 1-propanol, sodium hypochlorite, lactic acid, biphenyl-2-ol, hydrogen peroxide, 2- phenoxyethanol, didecyldimethylammonium chloride, tartaric acid and sodium benzoate. Ethanol is the most commonly used of these substances (in 92 products).

Hand disinfectants do not cause risks for human health or the environment with normal use. The assessment method is based on usage under normal conditions. That is why RIVM recommends determining if the methodology is still applicable in situations like the coronavirus pandemic, when more people use these hand disinfectants more frequently.

When used incorrectly, these products can lead to serious eye irritation or eye injury. This should be taken into account when placing hand disinfection stations at a certain height, to minimise the chance of eye exposure (for children in particular) to irritating products. The vapor or liquid of most hand disinfectants is (slightly) flammable. Some products can also cause sleepiness or dizziness, although this is less common. Also, some hand disinfectants may have adverse effects on the aquatic environment.

It is not a given that these adverse effects occur when hand disinfectants are used. The chance of experiencing e.g. eye irritation increases when people use hand disinfectants more, more often or for a longer period of time, or if they use the products incorrectly.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
515 kb