Herbruikbare voedselcontactmaterialen als alternatief voor wegwerpplastic in Nederland. Een inventarisatie van mogelijke veiligheidsproblemen

Herbruikbare voedselcontactmaterialen als alternatief voor wegwerpplastic in Nederland. Een inventarisatie van mogelijke veiligheidsproblemen

Go to abstract

Samenvatting

De Europese Unie wil de schadelijke effecten van plastic zwerfafval voor het milieu stap voor stap tegengaan. Zo zijn sinds 2021 verschillende soorten plastic producten verboden die één keer worden gebruikt en daarna weggegooid - de zogeheten Single Use Plastics (SUP). In plaats van deze producten zijn er nu veel herbruikbare producten op de Nederlandse markt, zoals rietjes, drinkflessen en koffiebekers van siliconen, roestvrijstaal (RVS) of herbruikbaar plastic.

Het RIVM heeft geïnventariseerd welke herbruikbare voedselcontactmaterialen in Nederland op de markt zijn en van welke materialen ze zijn gemaakt. Daarna is op een rij gezet welke stoffen uit deze materialen zouden kunnen vrijkomen. Ook is gekeken hoe hygiënisch het is om bijvoorbeeld een koffiebeker verschillende keren te gebruiken. Verder is gekeken of het type materiaal het lichaam kan beschadigen.

Uit het onderzoek blijkt dat plastic, RVS en siliconen de meest gebruikte materialen zijn. Literatuuronderzoek laat zien dat uit deze materialen onder bepaalde omstandigheden verschillende stoffen kunnen vrijkomen. Het RIVM adviseert om gerichter onderzoek te doen naar mogelijke schadelijke effecten van 20 stoffen, zoals melamine en dibutylftalaat. Deze stoffen zijn geselecteerd op basis van hun schadelijke eigenschappen en de kans dat ze ook echt uit het materiaal vrijkomen. Het RIVM heeft daarbij aangegeven welke materialen en stoffen het eerst moeten worden onderzocht.

Als je een herbruikbaar product regelmatig schoonmaakt, is de kans klein om bijvoorbeeld ziek te worden van bacteriën. Als mensen een drinkfles delen met anderen, is dat wel mogelijk. Goede hygiëne is dan belangrijk. Lopen of rennen met een herbruikbaar product als metalen rietjes kan, vooral bij jonge kinderen, letsel veroorzaken.

Het RIVM heeft dit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) gedaan.

Abstract

The European Union aims to reduce the presence of plastic waste in the environment. Therefore, since 2021, various types of plastic products that are only used once - so-called single-use plastics (SUP) - have been banned. Instead of these products, there are now many reusable products on the market. These include straws, coffee cups, drinking bottles and festival cups made of reusable plastics, stainless steel or silicone.

The RIVM has inventoried which materials are used in reusable products available on the Dutch market as alternatives to SUP. Following this, substances which can be released from these materials were listed and the associated potential toxicological issues were investigated. In addition, potential microbiological safety issues of reusing for example a coffee cup were investigated. Furthermore, it was examined whether reusable products can cause physical damage to the body.

This reports shows that plastics, stainless steel and silicone are the most commonly used materials in reusable products. The literature search revealed that various substances can be released from these materials. The RIVM recommends more targeted research into the possible release of 20 substances into food. These 20 substances have been prioritised based on their toxicological potential and their potential to be released into food. The RIVM has indicated which materials and substances should be examined first in future research.

If you regularly clean a reusable product, the chance of becoming ill from bacteria, for example, is small. If people share a drinking bottle with others, this chance may increase. Good hygiene is then important. In addition, walking or running with a reusable product like metal straws can cause injury, especially in young children.

The RIVM conducted this research on behalf of the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1137 kb