Go to abstract

Samenvatting

Internationaal zijn veel ontwikkelingen gaande om sierplanten genetisch te modificeren. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om bloemen een kleur te geven die van nature niet voorkomt (zoals een blauwe roos), of zijn ze beter bestand tegen droogte, ziekten of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voordat genetisch gemodificeerde planten op de markt mogen worden toegelaten, moet eerst worden beoordeeld of ze een risico vormen voor mens of milieu. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat er in Nederland waarschijnlijk geen genetisch gemodificeerde siergewassen verkrijgbaar zijn die niet officieel zijn toegelaten. Het onderzoek is een opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GMO-regelgeving), inclusief de monitoring van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde (GM) siergewassen. Het onderzoek geeft een overzicht van siergewassen waarvoor wereldwijd succesvolle genetische modificaties in het laboratorium zijn uitgevoerd. Vervolgens is weergegeven welke experimenten sinds 2000 binnen en buiten de EU zijn uitgevoerd om te testen of de nieuwe eigenschappen ook in de kas of het veld zichtbaar zijn. Daarna is beschreven welke GM-siergewassen binnen en buiten de EU zijn toegelaten, zoals in Australi├ź, Nieuw Zeeland, USA, Canada, Japan. Hieruit zijn GM-sierplanten geselecteerd die mogelijk ge├»mporteerd kunnen worden in Nederland, nu of in de nabije toekomst. Voor deze 'kandidaten' (anjers, rozen, Petunia, het graszaad Agrostis stolonifera (creeping bentgrass), en Pelargonium (in de volksmond geranium)) zijn vier factoren gewogen, op basis waarvan de ILT kan aangeven welke GM sierplanten ze voorrang willen geven bij toezicht en handhaving. De belangrijkste factor is het (eventuele) risico voor mens en milieu, en dat bleek in de meeste gevallen laag. Alleen het GM-gras A. stolonifera, dat resistent is tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, kan een potentieel risico vormen voor het milieu. Bij toepassing van glyfosaat heeft dit gras namelijk een reproductief voordeel en kan gaan woekeren. Het is echter nog niet als commercieel product op de markt gebracht.

Abstract

Genetic modification of ornamentals is on the rise worldwide. Using this technique it is, for instance, possible to modify the colour of cut flowers (e.g. a blue rose) and to make ornamentals more resistant against drought, diseases or the use of herbicides. Before their admittance to the market, genetically modified plants have to be assessed for potential risks to human health and the environment. An inventory performed by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) shows that genetically modified ornamentals without an official permit do not seem to be present on the Dutch market. The inventory was commissioned by the Netherlands Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), which is responsible for supervising and enforcing government regulations on Genetically Modified Organisms (GMO), including the monitoring of unauthorized genetically modified ornamentals.

The inventory provides a list of ornamentals for which genetic modifications have been achieved successfully in the laboratory. The report also lists experiments which have been performed since 2000, both within and outside the EU, to test whether new traits are visible in greenhouses or in the field. In addition, the report includes a list of genetically modified ornamentals which are currently authorized in the EU and outside the EU, including in Australia, New Zealand, the United States, Canada and Japan. From these lists, genetically modified ornamentals were selected that could be imported into the Netherlands, either now or in the near future. These 'candidates' are carnations, roses, Petunia, the grass seed Agrostis stolonifera (creeping bentgrass) and Pelargonium (popularly known as geranium). Four factors were assessed to enable ILT to prioritize genetically modified ornamentals for monitoring purposes and enforcement of regulations. The most important factor was the potential risk for human health and the environment. This risk turned out to be low. Only the GM grass A. stolonifera that is resistant against the weedkiller glyphosate may present a risk to the environment as it may become invasive following application of glyphosate. However, glyphosate-resistant A. stolonifera has not yet been commercialized.

Resterend

Grootte
1.08MB