Impact of the COVID-19 epidemic on health and lifestyle of Dutch adults

Impact of the COVID-19 epidemic on health and lifestyle of Dutch adults

Go to abstract

Samenvatting

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de corona-epidemie een negatieve invloed heeft gehad op de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking. Zo gaven mensen aan zich door de epidemie eenzamer (31 procent), gestrester (29), angstiger (29) of depressiever (24) te voelen. De grootste negatieve invloed was te zien bij jongvolwassenen en vrouwen. Veel kleinere percentages mensen ervaarden een positief effect op de mentale gezondheid (rond de 4,5 procent). Het is minder duidelijk wat de invloed van de corona-epidemie op roken, alcohol drinken en bewegen is geweest.

Verder blijkt dat mensen die in het begin van de epidemie corona hebben gehad, meer last hadden van stress en angst en depressieve gevoelens. Bij eenzaamheid was dit verband niet zo duidelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de invloed van de corona-epidemie op gezondheid en leefstijl.

Voor het onderzoek zijn drie bestaande databronnen gebruikt: de Gezondheidsmonitor van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, RIVM en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), het Lifelines cohort- en coronaonderzoek in het noorden van Nederland, en het vragenlijstonderzoek onder leiding van de RIVM Corona Gedragsunit. Deze bronnen hebben informatie van voor en of tijdens de epidemie.

Om het effect van een epidemie beter in beeld te kunnen brengen, is het belangrijk om gegevens over leefstijl en gezondheid te hebben van voor, tijdens en na de epidemie. Het is aan te raden om dit langere tijd meerdere keren per jaar te meten. Dan is ook beter het onderscheid aan te tonen tussen effecten van seizoenen op gezondheid en leefstijl en van de beperkende maatregelen.

Abstract

There are clear indications that the COVID-19 epidemic had a negative impact on the mental health of the Dutch adult population. People reported feeling more lonely (31 percent), stressed (29), anxious (29) and depressed (24) due to the epidemic. The biggest negative impact was found among younger adults and women. A much smaller percentage of people (around 4.5 percent) reported a positive impact on their mental health. The impact of the COVID-19 epidemic on smoking, alcohol use and physical activity was less clear.

Moreover, people infected with the coronavirus at the beginning of the epidemic were more prone to feelings of stress, anxiety, and depression. For feelings of loneliness, this association was less clear. This was demonstrated by an RIVM study into the impact of the COVID-19 epidemic on health and lifestyle.

Three data sources were used for this study: the Public Health Monitor published by the Community Health Services, Association of Regional Public Health Services and Regional Medical Emergency Preparedness and Planning offices, RIVM and Statistics Netherlands; the Lifelines cohort-and Corona Research Initiative conducted in the northern Netherlands; and the Corona Behavioural Unit COVID-19 cohort coordinated by RIVM. These sources contained information from before and/or during the epidemic.

To better examine the effects of a crisis, it is important to collect health and lifestyle data before, during and after that crisis. It is recommended to collect data at several moments in a year over a longer period of time. This will make it possible to differentiate the impact of the seasons on health and lifestyle from the impact of the restrictive measures.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
2212 kb