Go to abstract

Samenvatting

Op basis van literatuurgegevens, metingen en modelberekeningen wordt een beschrijving gegeven van de toestand van de luchtkwaliteit en de atmosferische depositie in Nederland in 1996. Het overzicht is zoveel mogelijk opgebouwd conform de bekende beleidsthema's. Daarnaast handelt het themahoofdstuk over de CLRTAP (Conventie voor Lange Afstands Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging) en de internationale protocollen.

Abstract

This annual survey describes the state of air quality ans atmospheric deposition in the Netherlands in 1996, based on published data, measurements and model calculations. This survey is presented as much as possible in accordance with the policy themes. A chapter on the CLRTAP (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution) and it's international protocols is included.

Overig

Grootte
0MB