Go to abstract

Samenvatting

De concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op drie permanente meetlocaties in de omgeving van Hilversum voldoen in 2012 aan de normen; deze meetpunten liggen in Hilversum, Bussum en Laren en zijn representatief voor de omgeving van Hilversum. De resultaten van 2012 komen overeen met die van 2009 tot en met 2011. Dit blijkt uit de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum om gegevens te leveren over de luchtkwaliteit voor het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum. Het IBP is ingesteld om de doorstroom van verkeer in en rond Hilversum te verbeteren. In 2008 werd gestart met metingen van fijnstof. Vanaf voorjaar/zomer 2009 zijn daar metingen van stikstofoxiden aan toegevoegd. De concentraties op drukke wegen in Hilversum en Bussum worden vergeleken met die van een locatie in Laren met weinig verkeer. Op deze manier wordt een indruk verkregen van de mate waarin verkeer bijdraagt aan luchtverontreiniging in de periode waarin maatregelen voor het IBP Hilversum worden uitgevoerd. In 2012 verschilden de daggemiddelde fijnstofconcentraties op de drie stations onderling niet betekenisvol. De concentratieniveaus zijn vergelijkbaar met die van andere stedelijke meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). De concentratie van stikstofoxiden varieerde over de dag; de hoogste waarden werden tijdens de ochtendspits gemeten, en dan vooral op stations met veel verkeer. De jaargemiddelde stikstof(di)oxidegehaltes op de stations van het IBP Meetnet zijn iets lager dan die van gelijksoortige type stations van het LML. Aangezien de resultaten sterk overeenkomen met voorgaande jaren wordt het meetnet vanaf 2013 beperkt tot twee meetlocaties, in Hilversum en Laren. Gedurende vijf jaar worden hier nog metingen verricht om ontwikkelingen in de luchtkwaliteit te kunnen volgen.

Abstract

In 2012 the ambient air quality at 3 permanent sites in the urban area of Hilversum complied with the EU limit values for particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2). This was shown by continuous measurements, performed by the National Institute for Public Health and the Environment, in the territory of Hilversum and the neighboring cities of Bussum and Laren. The purpose of these measurements is to get information on air quality changes during the implementation of traffic circulation enhancements by the local authority. The monitoring results for the year 2012 are in agreement with similar observations in the preceding years 2009 - 2011. The monitoring project has started with the measurement of particulate matter (PM10) in 2008, followed by nitrogen dioxide mid 2009. The relative contribution of traffic emissions to the air quality is assessed by comparison of concentration levels at traffic-oriented sites (Hilversum and Bussum) with those at a city background station (Laren). The 24-hour averages of PM10 did not differ significantly between the three monitoring stations. The average levels were also comparable with those at other urban monitoring stations of the National Air Quality Monitoring Network in the Netherlands. Nitrogen dioxide levels showed some variation over the day with higher levels during morning rush hour, especially at the traffic stations. The yearly mean levels of nitrogen dioxide at all three stations were somewhat lower than those of equally typed stations in the National Air Quality Monitoring Network. The monitoring will be continued for another 5 years at the sites of Hilversum and Laren.

Overig

Grootte
1.26MB