Combined Lifestyle Intervention (CLI) monitor: annual report for 2023

Combined Lifestyle Intervention (CLI) monitor: annual report for 2023

Go to abstract

Samenvatting

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas. Het doel is om via een gezondere leefstijl een gezonder gewicht te bereiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan voeding, beweging, slaap en stress. De behandeling duurt maximaal een jaar, waarna er een onderhoudsfase volgt. In totaal duurt het programma twee jaar. Sinds 2019 volgt het RIVM de ontwikkelingen rondom de GLI en de resultaten bij de deelnemers.

Tussen 2019 en 31 mei 2023 zijn in totaal ruim 82 duizend personen met een GLI-programma begonnen. Dat is een verdubbeling van het aantal sinds 31 mei 2022 (40.000). Het aantal deelnemers verschilt sterk per regio: in de provincie Gelderland doen 3 keer zoveel mensen met overgewicht en obesitas mee als in bijvoorbeeld de regio Gooi- en Vechtstreek. Aan het einde van de behandelfase zijn deelnemers gemiddeld 4 kilo (3,6 procent) afgevallen.

Het doel van alle behandelingen voor overgewicht en obesitas is dat deelnemers 5 procent of meer gewicht verliezen na één jaar behandeling. Een derde van de GLI-deelnemers heeft dit doel bereikt aan het einde van de behandelfase. Maar ook minder gewichtsverlies of een stabiel gewicht verbetert de gezondheid al, omdat het de kans op diabetes type 2 of slijtage aan de knie verkleint. Dit was bij 83 procent van de GLI-deelnemers het geval. Afhankelijk van de definitie is de behandeling met een GLI tot nu toe dus matig tot zeer succesvol.

Het blijkt uit te maken in welk jaar mensen met de GLI zijn begonnen. Hoe korter geleden, hoe beter de resultaten. Een verklaring kan zijn dat er steeds meer ervaring is opgedaan met de GLI-programma’s.

Deelnemers vinden na de behandelfase hun kwaliteit van leven flink verbeterd in vergelijking met de periode voor de GLI. De gemiddelde score die deelnemers aan hun kwaliteit van leven gaven nam toe met 7,5 punten op een schaal van 0 tot 100. Bij deelnemers die 5 procent of meer van het gewicht verloren, verbeterde de kwaliteit van leven nog meer (11,3 punten). Bij deelnemers met een kleinere gewichtsafname was dat wat lager (5,7 punten).

Abstract

A Combined Lifestyle Intervention (CLI) is a type of treatment for people who are overweight and obese. The intervention is aimed at reducing bodyweight to a healthier level through a healthy lifestyle. Focal points include nutrition, exercise, sleep and stress. Treatment lasts for up to one year, after which participants enter a maintenance phase. The programme covers two years in total. RIVM has been monitoring developments with regard to CLI and participants’ results since 2019.

Between 2019 and 31 May 2023, more than 82,000 people in total started a CLI programme. That is double the number on 31 May 2022 (40,000). Participant numbers vary greatly between regions: three times as many people who are overweight and obese take part in the province of Gelderland than in, for example, the Gooi- en Vechtstreek region. At the end of the treatment phase, participants have dropped an average of 4 kg (3.6 per cent).

The objective of all treatments for overweight and obesity is that participants shed 5 per cent or more of their weight after one year of treatment. One third of all CLI participants achieves this objective at the end of the treatment phase. Even so, less weight loss or a stable bodyweight also improves health outcomes, as this reduces the risks of type 2 diabetes and arthritis in the knees. This is achieved by 83 per cent of CLI participants. Depending on how it is defined, therefore, CLI treatment has so far been moderately to highly successful.

The year in which people start a CLI programme appears to be a factor: the more recently they started, the better the results. A possible explanation is that there has been an accumulation of experience with CLI programmes.

After the treatment phase, participants find their quality of life much improved compared to the period before the CLI programme. Participants’ average quality of life scores have improved by 7.5 points on a 100-point scale. The quality of life of participants who shed 5 per cent or more of their bodyweight has improved even more (by 11.3 points). The improvement has been less (5.7 points) for participants who shed less bodyweight.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
793 kb