Annual report on gastrointestinal infection and zoonoses surveillance

Annual report on gastrointestinal infection and zoonoses surveillance

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM brengt elk jaar in kaart hoe vaak in Nederland maag-darminfecties voorkomen. Voor het eerst is nu de informatie over alle maag-darminfecties bij elkaar gezet. Dat geeft een beter overzicht van deze infecties in Nederland. In 2020 daalde het aantal gemelde maag-darminfecties sterk ten opzichte van de jaren ervoor. Dit komt waarschijnlijk door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan.

Door de sluiting van horeca, minder sociale evenementen (inclusief catering), beperkingen van internationaal reizen, social distancing, en meer aandacht voor hygiëne (zoals handenwassen) kwamen mensen minder in contact met ziekteverwekkers. Een andere oorzaak is dat mensen met maag-darminfecties vanwege corona waarschijnlijk minder snel medische hulp zochten.

Vooral het norovirus en rotavirus kwamen minder voor. Deze virussen worden vooral van mens op mens overgedragen. Ook het aantal voedsel-gerelateerde infecties als salmonellose en campylobacteriose was lager. Het aantal mensen dat ziek werd van de bacterie Listeria monocytogenes (listeriose) bleef hetzelfde. Deze bacterie kan vooral in (gerookte) vis, kaas en langer houdbare vleeswaren zitten. Dat geldt ook voor leptospirose, dat vooral via contact met water en modder wordt opgelopen.

Ondanks de sterke daling waren er in 2020 wel een paar opvallende uitbraken. Bij een uitbraak veroorzaakt één besmettingsbron meerdere zieken. Bijvoorbeeld met Salmonella Enteritidis in een instelling voor gehandicapten na het eten van Turkse pizza die een horecazaak had bezorgd. Ook was er een grote uitbraak van het norovirus gerelateerd aan een buffet op een boot. Ten slotte waren er drie (kleinere) listeriose-uitbraken, waarbij er een link was met een voedselproduct (forelfilet, paling en zachte kaas).

Abstract

Every year, RIVM maps out the incidence of gastrointestinal infections in the Netherlands. For the first time, the information about all such infections has now been gathered in one overview. In 2020, the number of reported gastrointestinal infections fell sharply compared with the preceding years. This was probably due to the measures taken in the fight against coronavirus SARS-CoV-2.

The lockdown of cafes and restaurants, the decrease in the number of social events (including catering), international travel restrictions, social distancing and increased attention for hygiene (such as washing hands) reduced the contact between people and pathogens. Another reason is that due to the coronavirus crisis, people with a gastrointestinal infection were probably less likely to seek medical aid.

The number of norovirus and rotavirus infections in particular decreased during 2020 as compared to previous years. These viruses are spread mainly through human-to-human transmission. Food-related infections such as salmonellosis and campylobacteriosis also decreased significantly. The number of people who became ill with listeriosis, after infection with Listeria monocytogenes bacteria, remained unchanged. This bacterium is found especially in smoked fish, cheese and long-life meat products. The same applies to leptospirosis, an infection mainly transmitted through contact with water and mud.

Despite the overall sharp decline in gastrointestinal infections, a number of notable outbreaks were detected in 2020. In an outbreak, a single source of infection causes several individuals to fall ill. One example is the Salmonella Enteritidis outbreak in an institution for the disabled, where people were infected after eating a Turkish pizza delivered by a catering business. There was also a major norovirus outbreak related to a buffet on a boat. Finally, there were three minor listeriosis outbreaks linked to a food product (trout fillet, eel and soft cheese).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1744 kb