Adult iodine intake in the north of the Netherlands in 2020-2021 and the development of this since 2006-2007 Nutritional status study among the Lifelines cohort

Adult iodine intake in the north of the Netherlands in 2020-2021 and the development of this since 2006-2007 Nutritional status study among the Lifelines cohort

Go to abstract

Samenvatting

Om de schildklier goed te laten werken, is het belangrijk dat mensen genoeg jodium binnenkrijgen via voedsel. De kans op gezondheidsproblemen is klein als de helft van de bevolking meer dan 150 microgram per dag binnenkrijgt. In 2020/2021 was dit bij mannen in het noorden van Nederland het geval: de helft van de mannen kreeg meer dan 207 microgram per dag binnen. Vrouwen kregen net genoeg jodium binnen. De helft van de vrouwen kreeg meer dan 159 microgram per dag binnen. Deze hoeveelheid moet niet verder dalen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS.

Het is belangrijk om de hoeveelheid jodium in de gaten te houden omdat mensen sinds 2006/2007 ongeveer een derde minder jodium binnenkrijgen. Dit is vooral bij zwangere vrouwen een punt van aandacht. Genoeg jodium is namelijk nodig voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Het RIVM beveelt dan ook aan om de komende jaren te blijven volgen hoeveel jodium mensen binnenkrijgen.

In Nederland zit er weinig jodium in de grond. Dit is een van de redenen dat de hoeveelheid jodium die van nature in voedingsmiddelen zit, te laag is. Daarom wordt jodium toegevoegd aan (bakkers)zout. In 2008 is de wetgeving hierover veranderd en wordt er aan brood zout toegevoegd dat minder jodium bevat. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waardoor mensen minder jodium binnenkrijgen.

Voor dit onderzoek is onderzocht hoeveel jodium volwassen mensen binnenkrijgen die hebben meegedaan aan het Lifelines cohort, een gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland. De hoeveelheid jodium is gemeten in de urine van de deelnemers, die ze 24 uur lang hebben verzameld. De ontwikkeling in de hoeveelheid jodium die mensen binnenkrijgen tussen 2006/2007 en 2020/2021 kon alleen worden onderzocht bij mensen van 31 tot en met 50 jaar.

Abstract

It is important for people’s dietary intake of iodine to be sufficient to ensure that the thyroid gland works properly. The chances of health problems are low if half of the population are ingesting iodine in excess of 150 micrograms a day. This was the case in men in the north of the Netherlands in 2020/2021, with more than half of men ingesting 207 micrograms a day. Women were ingesting just enough iodine. Half of women were ingesting more than 159 micrograms a day. This quantity should not be allowed to decrease any further. The above was revealed by a study commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport and carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Monitoring iodine intake is important because people are ingesting approximately a third less iodine than they were in 2006/2007. This is particularly a point for attention in pregnant women. After all, getting enough iodine is necessary for foetal development. As such, RIVM recommends continuing to monitor iodine intake in people over the next few years.

There is very little iodine in the soil in the Netherlands, which is one of the reasons why iodine levels in our foods are naturally too low. That is why iodine is added to certain types of salt. The law on this was changed in 2008, as a result of which salt containing less iodine is now used for making bread – which is probably one of the reasons why people’s iodine intake has fallen.

This study looked at the iodine intake levels of adults who participated in the Lifelines cohort, a health study in the north of the Netherlands. Iodine levels were measured in participants’ urine collected over a 24- hour period. The development in people’s iodine intake between 2006/2007 and 2020/2021 could only be studied among people aged 31-50.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
795 kb