National survey of PFAS in Dutch groundwater

National survey of PFAS in Dutch groundwater

Go to abstract

Samenvatting

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep stoffen die door mensen zijn gemaakt. Bij de productie en het gebruik van producten waar PFAS in zitten kunnen deze stoffen in het milieu terechtkomen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Maar ook in dieper en ouder grondwater zijn PFAS gemeten. Het gaat dan vooral om PFAS die niet snel aan deeltjes in de bodem vast gaan zitten. Daardoor kunnen zij gemakkelijk met het grondwater meestromen en zich verspreiden.

Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek al dat PFAS overal in de bodem zitten. De metingen voor het onderzoek naar grondwater zijn voor een deel op dezelfde locaties gedaan als het bodemonderzoek. Het RIVM heeft daardoor kunnen onderzoeken of er een verband is tussen concentraties in de bodem en in het grondwater. Dat verband is niet gevonden. Het RIVM vermoedt dat bij de lage concentraties in het grondwater verschillende factoren invloed hebben op de verhouding tussen PFAS in bodem en grondwater. Bijvoorbeeld de hoeveelheid regen en de stroomsnelheid van het grondwater. In andere onderzoeken is dit verband wel aangetoond. Volgens het RIVM gaat het dan om plekken waar lokaal hoge concentraties PFAS in het grondwater zaten, bijvoorbeeld nadat een brand met blusschuim is geblust. Blusschuim bevat PFAS.

Abstract

PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) are a group of man-made substances. When we manufacture or use products that contain PFAS, these substances may end up in the environment. A RIVM study shows that PFAS can be found in groundwater everywhere in the Netherlands.

Usually, the substances are present in low concentrations. The highest concentrations of PFAS were found in subsoil groundwater, immediately below ground level. However, PFAS were also found deeper underground and in less recent groundwater. These were mainly PFAS that had not formed a rapid bond to particles in the soil, allowing them to easily spread through groundwater flows.

An earlier RIVM study already revealed the widespread presence of PFAS in the soil. The measurements for the groundwater study were partially conducted on the same sites as for the soil study. This made it possible for RIVM to investigate a possible connection between concentrations in the soil and in the groundwater. However, no such connection was found. On sites where the concentration of PFAS in the groundwater is low, RIVM believes that the difference in PFAS concentrations between the soil and the groundwater is caused by various factors, such as rainfall and groundwater flow rate.

Other studies did reveal a connection. According to RIVM, these concerned sites with high local concentrations of PFAS in the groundwater, for example as a result of a fire being extinguished with extinguishing foam. Extinguishing foam contains PFAS.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
5098 kb