Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een leidraad ontwikkeld waarmee een risicoanalyse kan worden uitgevoerd voor het werken met ioniserende straling. Aanleiding is een signaal van de Arbeidsinspectie dat deze risicoanalyses die bij wet verplicht zijn, te weinig worden opgesteld. Dat komt doordat stralingsdeskundigen vaak niet weten hoe ze zoiets aan moeten pakken. Dit is zorgelijk, omdat de risicoanalyse ten grondslag ligt aan een goed begrip van de risico's van het werken met straling. Gebruik van de leidraad draagt bij aan een betere veiligheid van werknemers. De Nederlandse wet verplicht ondernemers om voorafgaand aan een handeling met ioniserende straling een risicoanalyse uit te laten voeren. Enkele voorbeelden van dat soort handelingen zijn de controle van lasnaden in gasleidingen met gammabronnen en het maken van een rontgenfoto door een dierenarts. De leidraad, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is een eerste handvat waarin de belangrijkste stappen voor een risicoanalyse staan beschreven. Van de relevante branches en beroepsgroepen wordt verwacht dat deze stappen worden uitgewerkt en toegespitst op de omstandigheden van hun werkzaamheden.

Abstract

The RIVM has developed a guideline for carrying out ionizing radiation risk analyses. Dutch law requires that radiation risk analyses be carried out, but the Dutch Labour Inspectorate has signalled that compliance is low, primarily because many health physicists lack the necessary knowledge. Noncompliance is a reason for concern, as the risk analysis provides the basis for a proper understanding of the risks of working with radiation. Worker safety is enhanced when the guideline is followed.
Dutch law dictates that a risk analysis must be carried out before any individual starts working with radiation. Examples of activities falling under the auspices of this law are the detection of welding defects in gas pipes and the taking of X-rays by veterinarians.
The guideline, which was commissioned by the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, is a roadmap in which the most important steps for performing a risk analysis are described. Those responsible for radiation worker safety are expected to modify and apply these guidelines to the specific working conditions of their respective professional groups.

Overig

Grootte
430KB