Go to abstract

Samenvatting

Erysipelothrix rhusiopathiae infecties bij de mens zijn in hoofdzaak wondinfecties, die meestal gelocaliseerd blijven. De belangrijkste diersoorten betrokken bij de besmetting van de mens zijn varkens en vis. De enkele beschreven gevallen van besmetting door consumptie van besmet voedsel zijn niet geheel overtuigend. Antibiotisch zijn locale infecties goed behandelbaar. Er is geen overdracht van mens op mens bekend. Deze infectieziekte kan dus niet als een belangrijke alimentaire ziekte beschouwd worden, waartegen directe maatregelen getrokken zouden moeten worden om de consument te beschermen. Wel kan de ziekte van belang zijn voor bepaalde risicogroepen, zoals personeel, betrokken bij de produktie en verwerking van vlees en vis.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
461KB